Daha İyi Performans İçin Oyunlaştırma Tekniği

daha iyi performans için oyunlaştırma tekniği

Oyunlaştırma, oyun mekaniği kullanarak çalışmakta ve öğrenme sürecinin daha nitelikli olmasını sağlamaktadır. Oyun kavramının insan zihnindeki imgesi, dijital ortamda verilen komutların nitelik kazanmasına olanak tanımaktadır. Bu tekniği kullanan firmalar, hızlı eğitim ve etkili zaman yönetimi gibi avantajlar kazanmaktadır.

Oyun, insan zihnine olumsuz direktifler veren her türlü eylemin eğlenceli birer deneyime dönüşmesine olanak tanımaktadır. Dijital süreçlerin oyun hâline getirilmesi, istenilen eylemin daha kaliteli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır. Birçok farklı sektör, bu tekniğin getirilerini kullanarak çeşitli avantajlar elde etmektedir.

Oyunlaştırma Nedir?

Oyunlaştırma, birtakım süreçlerin oyun felsefesine ve oyun mekaniklerine adapte edilmesiyle bireylerde problemleri çözme konusunda motivasyon artışı elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Oyun ilkelerinin tümü, oyunla ilgisi olmayan amaçlar uğruna kullanılmaktadır. Oyun mekaniği ile yürütülen bu süreç, binlerce yıldır kullanılmakta ve insan güdüleyici bir öğe olarak görülmektedir. Oyun neticesinde elde edilen başarı, kişilerin motive olmasına ve firma yararına eylemler yapmasına olanak tanımaktadır.

Oyunlaştırma Nasıl Çalışır?

Şirketler, oyunlaştırma tekniğini hem müşterileri hem de çalışanları üzerinde kullanmaktadır. Müşterilerin katılımını ve memnuniyetini artıran bu teknik, heyecan verici bir deneyimin yaşanmasına olanak tanımaktadır. Mevcut veya potansiyel personel ise bu teknik sayesinde en mükemmel şekilde eğitilebilmektedir.

Oyunlaştırmanın Ticari Değeri Nedir?

Katılım düzeyini artırmayı hedefleyen oyun tekniği, marka etkileşiminin en güvenilir yolları arasında yer almaktadır. Ticari değer bakımından oldukça tatmin edici sonuçlara imza atmaktadır. Yalnızca müşterilerin değil, pazarlama süreçlerinin de yön kazanmasına olanak tanıyan bu sistem, etkileşim ve iletişim süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Bir işletme stratejisi olan oyun tekniği, şirket hedeflerinin net bir şekilde takip edilmesine olanak tanımaktadır. Bu avantaj, şirketin mevcut ve potansiyel geliri üzerinde de etkili olmaktadır. Oyun stratejisi sayesinde firmalar, ticari büyüme elde ederek mümkün olan en hızlı şekilde gelişme fırsatı yakalamaktadır.

İş Dünyası İçin Örnekleri Nelerdir?

İş yerindeki rekabeti artıran ve personelin motive edilmesini sağlayan oyun teknikleri, eğlenceli bir deneyim sunmaları nedeniyle öne çıkmaktadır. Oyun neticesinde elde edilen ödüller personel memnuniyetini sağlarken şirket içinde tatlı bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu sistem, hedeflenen büyüme planlarının ivme kazanmasına olanak tanımaktadır.

İş dünyası, oyun tekniği dâhil olmak üzere pek çok farklı stratejik yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemler, iş ortamının nitelik kazanmasına ve çalışanların daha verimli çalışmasına yardımcı olmaktadır. İş dünyasında yaygın olarak kullanılan ve çalışan veriminin artmasına yardımcı olan oyun örnekleri şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Etkileşimli Skor Tahtaları

Etkileşimli skor tahtaları, iş dünyasının en fazla kullandığı teknikler arasında yer almaktadır. Skor tahtaları sayesinde personel arasında rekabet oluşmakta ve çalışma azmi artmaktadır. Liderlik ve başarı tabloları ile çalışanlar, iş ortamının rekabeti ile daha aktif ve etkili bir performans sergilemektedir.

2. Kazanmak İçin Döndür

Prim ve hediye kazanmanın eğlenceli yollarından biri olan kazanmak için döndür, iş ortamının daha eğlenceli ve renkli olmasını sağlamaktadır. Oyun oynamaya teşvik etmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilen bu teknik, şirket çalışanlarının daha etkili bir performans sergilemesine olanak tanımaktadır.

3. Puana Dayalı Seyahat Fırsatları

Seyahat ödülleri, çalışan motivasyonunun artmasına ve şirket personellerinin bağlılık düzeyinin yükselmesine olanak tanımaktadır. Oyunlaştırma teknikleri arasında yer alan puana dayalı seyahat fırsatları, büyük çaplı şirketler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

4. Çalışan Puanı Ödül Programları

Ödül programları, yemek çeki veya alışveriş kartı gibi farklı formlarda olabilmektedir. Çalışanların puanlarına göre sunulan bu ödüller, iş motivasyonun artmasına ve şirket personelinin daha sistematik çalışmasına yardımcı olmaktadır.

5. Hedef İzleme İlerleme Çubuğu

Şirket içerisinde her çalışan için özel olarak belirlenen hedefler, ilerleme çubuğu ile sistematik bir şekilde incelenmektedir. Bu teknik, söz konusu çalışanların hedeflerine ulaşmaları konusunda motive olmalarına yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Eğitimde Nasıl Yardımcı Olabilir?

1. Yeni Bir Çalışan İşe Alma

CV incelemek veya özel mülakatlar yapmak, işe alım sürecinin sıkıcı ve işlevsiz olmasına sebebiyet vermektedir. Oyunlaştırma tekniği, yeni bir personelin işe alım sürecine heyecan ve renk katmaktadır. Bununla birlikte bu tekniğin aktif kullanımı, stajyer vasfında olan kişilerin mümkün olan en hızlı şekilde eğitilmesini de sağlamaktadır.

2. Ekip Oluşturmak

Oyun, firma bünyesinde bulunan personellerin nasıl bir ekip kurması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Oyun esnasında uyumlu olan ve güven çerçevesinde çalışan kişiler, ekip ruhuna uygunluk konusunda daha başarılı olmaktadır. İş birliği ve iletişim gibi faktörler, oyun tekniği ile test edilerek şirket bünyesinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

3. Çalışan Verimini İyileştirmek

Mevcut çalışanların daha etkili bir performans sergilemesi, iş ortamının niteliği ve işverenin kullandığı teknikler ile belirlenmektedir. Oyun tekniğinin çalışanlar üzerinde uygulanması, moral ve motivasyon düzeyini artırarak çalışanın potansiyeli üzerinde etkili olmaktadır. Şirketler, çalışanlarının daha verimli olabilmesi için oyunlaştırma tekniğini sıklıkla kullanmaktadır.

Veriler ile Oyunlaştırma Nasıl Bağlantılıdır?

Veri, şirket bünyesinde bulunan tüm bilgileri ifade etmektedir. Şirket verileri, oyunlaştırma stratejisinin yön kazanmasına yardımcı olmaktadır. Şirket verilerinin etkili kullanımı, kullanıcı ve çalışan kitlesi üzerinde uygulanacak olan stratejilerin nitelik düzeyini de artırmaktadır. Aynı zamanda veriler, oyun tekniği konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemektedir.

Dijital dünya, ticari eylemlerin tümüne etki ederek firmaların ve müşterilerinin daha nitelikli bir süreçten geçmesine olanak tanımaktadır. Dijitalleşen firmalar, oyunlaştırma da dâhil olmak üzere pek çok farklı stratejiyi etkin bir şekilde kullanabilmektedir. Şirketlerde dijital dönüşüm örnekleri, hem sanal hem de fiziksel ortamlarda yapılan farklı iyileştirme çalışmalarını içermektedir.

Bir cevap yazın