İBYS Nedir? İSG Bilgi Yönetim Sistemi Rehberi

İBYS Nedir? İSG Bilgi Yönetim Sistemi Rehberi

Yazımızda sizlere İBYS hakkında detaylı bilgiler sunacak, bu alandaki personellerin yapması gerekenleri anlatacağız. Aklınıza takılan birçok sorunun cevabını yazının devamında bulabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz!

İBYS Nedir?

Açılımı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi olan sistem, bu alandaki çalışmalarda kullanılacak genel kararların ön hazırlığını yapmak ve mevcut verileri anlamlı hale getirmek amacıyla geliştirilen bir yazılım sistemidir. Bununla beraber sistem, denetim amacı ile kullanılmaz. Bu, Denetimler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişlerinin görevidir.

Nasıl Çalışır?

Sistemin temelinde işyerlerinde kullanılan yazılımın bakanlık sunucularına elektronik olarak bilgi göndermesi vardır. Bu durum doğal olarak, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yazılımı kullanmasını zorunlu kılıyor. Günümüzde çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği yazılımı mevcuttur. Bununla beraber, bir yazılım seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, seçeceğiniz yazılımın bakanlık sistemine bilgi gönderebilir olmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar sonrasında eğitim, sağlık ve tehlike kaynağı verileri toplanmaktadır. İBYS, bu verilerin bakanlık sunucularına gönderilmesini sağlayan sistemdir. Gönderilen verilerin aynı zamanda bakanlık sunucularında sorgulamasının yapılması da mümkündür.

İBYS Entegratör Yetkili Firma Nedir?

İSG uzmanları yukarıda bahsedilen verileri entegratör firmalarının geliştirdiği yazılımlar aracılığıyla bakanlığa gönderiyor. Entegratör firmalar kısaca bu kapsamda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve şartları yerine getiren firmalardır.

Entegratör firmaların özellikleri şöyledir:

 • Başvurularının bakanlık tarafından onaylanması,
 • Bakanlık ile Gizlilik ve Veri Paylaşım Sözleşmesi yapılması,
 • E-reçete modülü bulundurması,
 • Eğitim ve sağlık gözetimi verilerinin gönderiminin yapılması,
 • Verilerin tutulması,
 • Log kayıtlarının tutulması
 • Yönetici modülü, iş güvenliği modülü, iş yeri hekimi modüllerinin ayrı ayrı mevcut olması,
 • E-imza altyapısına sahip olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na riayet etmesi,
 • Verilerin Türkiye’de bir sunucuda tutulması.

İşveren Ne Yapmalıdır?

Yükümlülüklerini OSGB veya TSMB alarak yerine getiren işverenler, İSG yazılımı almak zorunda değilir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimler adına yetkili bir yazılım kullandıklarını teyit etmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, İSG hizmetlerine ilişkin sorumlulukların işyerindeki personeller arasında görevlendirildiği durumlarda işverenin, görevlendirdiği personelin tescillenmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

Yazılım Kullanırken İSG Profesyonelleri Nelere Dikkat Etmeli?

Bakanlık tarafından tescillenen yazılımlardan birinin kullanılması yeterlidir. Ek olarak İSG uzmanları, bakanlığa veri gönderirken e-imza ya da mobil imza kullanmak zorundadır.

Sistem Neleri İçermektedir?

İlgili sistem, birden çok detayın takip edilip raporlanmasını sağlar. Ek olarak, ilgilenilmesi gereken bazı ana başlıklar vardır.

 • Bunlardan ilki, işletmede karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere yönelik alınan önlemlerdir.
 • İkincisi işletmedeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğidir.
 • Üçüncü başlık makine ekipman gibi İSG sistemi üzerinden takip edilebilen demirbaşların sistemdeki kayıtlarıdır.

Tüm bunlar, kurum içerisindeki ekipmanların çalışan güvenliğini tehdit edip etmediği ve ediyorsa ne tarz önlemler alınması gerektiği ile ilgilidir.

Sektörel Veriler Nasıl İşlenecek?

İlgili veriler, veri havuzunda belirli alanlara göre yorumlanacaktır. Bu alanlar çalışan sayısı, sektör, tehlike sınıfı ve bölge belirteçleridir. Raporlamalar, verimlilik analizleri, takip sistemleri, sektörel ve risk analizi; bakanlık uyarı sistemleri ile uyumlu halde işlencektir.

İBYS’nin Getirdiği Maaliyetler Nelerdir?

Maaliyetler İSG yazılımı ve e-imza olarak ikiye ayrılıyor.

Tercih edeceğiniz yazılıma göre detaylı fiyat bilgisine sahip olabilirsiniz.

Bir cevap yazın