Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Farkı Nedir?

Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Farkı Nedir?

Bu yazıda sizlere bilgi teknolojileri güvenliği ile siber güvenlik arasındaki farkı anlatacağız. Kılavuzumuz ile bilgisayar korsanlarına ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı savunmadaki rolleri öğrenin. Keyifli okumalar!

Bilgi Teknolojilerini Anlamak

Bilgi Teknolojilerini Anlamak

Bilgi teknolojileri güvenliği, şirket verilerini korumaya yönelik önlemleri tasarlama ve uygulama sürecidir. Bu veriler, elektronik ve kağıt dahil olmak üzere farklı şekillerde olabilir.

Günlük olarak büyük miktarda veri işleyen işletmelerde, bu bilgileri güvende tutan sistemler ve süreçler geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin; şirketiniz müşterilerin kredi kartı numaralarını, adreslerini ve adlarını toplayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Bu verilere yetkisiz erişimden korunmak için, bu tür bilgilerin nasıl işlendiğine ilişkin yönergeler sağlayan bir veri güvenliği çerçevesine ihtiyacınız olacak.

Bu nedenle BT güvenliği; bilgileri hırsızlıktan, kötüye kullanımdan, yetkisiz erişimden ve değişiklikten korumayı amaçlar. BT güvenliğinin kapsamı geniştir ve verilerinizi internet üzerinden de koruyan adımlar içerir. Bu nedenle siber güvenlik, BT güvenliğinin bir alt kümesi olarak kabul edilebilir.

BT güvenlik planınız, şirket tarafından oluşturulan veya toplanan tüm verileri kapsayacaktır. Örneğin BT güvenliği, fiziksel verileri, şirket içi sistemleri ve siber güvenlik alanını içermeyen diğer kanalları da kapsar.

BT güvenliğini, şirket bilgilerinin yanlış ellere geçmesini önlemeye yönelik ilk adım olarak düşünebilirsiniz. BT güvenliği ayrıca verilerin kalitesini, gizliliğini ve gerektiğinde erişilebilirliğini sağlar.

Siber Güvenliği Anlamak

Siber Güvenliği Anlamak

Siber güvenlik ise şirket verilerini internette oluşabilecek tehditlerden korumak anlamına gelir. Daha fazla işletme bulut bilişime, ağlara ve sunuculara güvendiğinden, büyük miktarda veri internet korsanlarının tehditlerine maruz kalabilir. Bu anlamda siber bir güvenlik önlemi, bu tür riskleri uzaklaştırabilecek sistemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını içerir.

Bu uygulama internet üzerinden iletilen elektronik verileri korur. Bu alandaki profesyoneller, teknolojileri, veri analizini ve önleyici teknikleri kullanarak çevrimiçi tehditlerin kurbanı olmanızı engeller. Bir şirketin çevrimiçi olarak karşı karşıya kalabileceği birçok farklı risk vardır. Kötü amaçlı yazılımlardan kimlik avına ve SQL enjeksiyonlarına kadar bu tür siber saldırılar, verilerinizi bilgisayar korsanlarına maruz bırakabilir. Bu nedenle bir güvenlik planı uygulamak işletmeniz için kritik öneme sahiptir.

Bu güvenlik yalnızca çevrimiçi olarak iletilen verileri kapsasa bile bir şirketin günlük operasyonlarının birçok yönünü içerir. Örneğin, çalışanlarınızın gönderdiği her e-posta (veya açtıkları her ek), iş altyapınızı dış tehditlere maruz bırakabilir. İnternet korsanları ayrıca şirket verilerini nasıl indirmeniz, paylaşmanız veya kullanmanız gerektiğini etkileyen karmaşık teknikler geliştiriyor.

Bir sanal güvenlik planı; ağ risk değerlendirmesi, parola yönetimi, veri şifreleme ve veri güvenliği ilkelerinin bir kombinasyonunu içerebilir.

BT ve Siber Güvenlik Arasındaki Farklar

Uygulamada, BT ve siber bir güvenlik planında, uzmanlar arasındaki roller örtüşecektir. Her iki yaklaşımın da nihai amacı, teknolojiler ve fiziksel süreçlerin bir kombinasyonu yoluyla hassas şirket verilerini korumaktır.

Ancak, her bir veri güvenliği işleminin nasıl yürütüldüğü konusunda önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan bazıları şunlardır:

Yaklaşımlarındaki Farklılıklar

BT güvenliğinin nihai amacı, şirket bilgilerinin gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü sağlamaktır. Bu nedenle BT güvenliği, tüm iş verilerinin nasıl toplandığını, depolandığını, paylaşıldığını ve işlendiğini kapsayan kapsamlı bir yaklaşımdır.

Diğer yandan siber güvenlik, hassas verileri çevrimiçi kanallar üzerinden yetkisiz erişime karşı korur. Siber güvenliğe birincil yaklaşım, riskleri değerlendirmeyi, bir risk değerlendirme matrisi geliştirmeyi , bu riskleri analiz etmeyi ve bir risk yönetimi planı uygulamayı içerir.

Uygulanan Teknikler

BT ve sanal güvenlik, uygulanma biçimlerine göre farklılık gösterir. İlk olarak BT güvenliği, birden çok kanala odaklanır. BT güvenliği, işletmenizdeki çeşitli odalara fiziksel erişimi kapsayabilir ve belirli dosyaları kimin açabileceğini veya değiştirebileceğini belirleyebilir. Bir BT güvenlik planı, müşterilerden (elektronik veya fiziksel) veri toplamaya ve çalışanların bu tür verileri nasıl kullanması gerektiğine ilişkin yönergeleri de şart koşabilir.

Siber güvenliğin amacı ise temel olarak önleyici ve risk yönetimi stratejisini sağlamaktır. Uygulanan teknikler, çevrimiçi saldırıları önlemek için parola koruması, veri şifreleme ve ağ güvenliğini içerir. Artık daha fazla işletme günlük operasyonlarını beslemek için internete güvendiğinden, siber güvenlik en önemli endişe haline geldi. Hassas verileri çevrimiçi ortamda güvende tutmak, herhangi bir şirketin genel veri güvenliği stratejisinin kritik bir yönüdür.

Hem BT hem de siber güvence, şirket verilerinizin maruz kalabileceği riskleri önlemeye odaklanır. Bu nedenle, verilerinizi güvende tutmak söz konusu olduğunda risk değerlendirmesi, analizi ve yönetimi kritik öneme sahiptir. Sektörden bağımsız olarak, BT veya siber güvenliği uygulamadan önce mevcut ortamınızı, sistemlerinizi ve süreçlerinizi incelemeniz gerekir.

Kapsanan Veriler

BT güvenliği, hem elektronik hem de fiziksel verileri kapsayan geniş bir veri güvenliği yaklaşımıdır. Dosyaların nasıl yazdırıldığını, paylaşıldığını ve dolaplarda saklandığını ve ayrıca elektronik verilerin işlenmesi için prosedürlerin ana hatlarını içerir.

Öte yandan siber güvenliğin kapsamı yalnızca internet üzerinden iletilen elektronik verilerdir. Siber bir güvenlik planı, verileri çevrimiçi bilgisayar korsanlığından korumayı amaçlayan politika ve prosedürleri ana hatlarıyla belirtir.

Siber Güvenlik Bir BT İşi mi?

Çoğu durumda, siber güvenlik bir BT işi olarak kabul edilir . Bununla birlikte, bu güvenlik işleri genellikle dijital bilgileri korumaya odaklanır. Bazı kuruluşlar bu kişilere siber güvenlik uzmanı veya yöneticisi unvanını verebilir. İlgili iş unvanları arasında siber güvenlik mühendisi veya yöneticisi de bulunur.

Bilgi Teknolojisinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Bilgi teknolojisi; bilgi oluşturmak, depolamak ve paylaşmak için bilgisayar sistemlerini kullanır. BT, kişisel bilgisayarları ve dijital cihazları ve video konferansı destekler. Neredeyse tüm kuruluşlar, satış, envanter, ürün yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi temel ve üst düzey işlevler için BT’ye güvenir.

Siber Güvenlik İçin Hangi Beceriler Gereklidir?

Bu alan için teknik becerileri kapsadığı gibi çevrimiçi tehditleri ele almayı ve bir kuruluşun kullanıcı erişimini analiz etmeyi, depolamayı ve kontrol etmeyi içerir. Bunun yanı sıra kişilerin analitik bir düşünür olması beklenir.

BT veya sanal güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünürken, bu iki alan arasındaki farkları anlamak önemlidir. Roller ve sorumluluklar örtüşebilse de, BT genellikle bilgisayar ağları ve sistemleri oluşturmak ve işletmek gibi projelere daha geniş bir şekilde odaklanır. Diğer yandan siber bir güvenlik sistemi ise bu sistemlerdeki bilgilerin korunmasına odaklanır. Her iki alan da aynı hedeflerin çoğuna ulaşmak için farklı stratejiler ve beceriler kullanır. Bu hedefler, dijital bilgileri ve altyapıyı bilgisayar korsanlarından korumaya odaklanır. Bu işler, işimizi etkili ve verimli bir şekilde yapmamıza yardımcı olan teknolojiye olan güvenimizi sağlar.

Bilişim Teknolojisi Nedir?

Bilgi teknolojisi, diğer adıyla bilişim teknolojisi her türlü elektronik veriyi işlemek, oluşturmak, depolamak, değiş tokuş etmek ve güvenliğini sağlamak gibi süreçlerin tanımıdır. Bu işlevler, herhangi bir bilgisayar, altyapı ya da cihazlar tarafından yapılabilir. Bilgi teknolojisi (BT), yalnızca eğlence için ya da kişisel amaçlı kullanılan bir teknoloji değildir. Aksine bu kavrama ticari dünyada da rastlarız. Bu kavramın ticari kullanımı, telekomünikasyonu ve bilgisayar teknolojisini de içine almaktadır.

Neden Önemlidir?

Bu teknolojitek kişilik işletmelerden kurumsal operasyonlara kadar hemen hemen herkes tarafından kullanılır. Küresel şirketler, bu teknolojiyi verileri yönetmek ve süreçlerde yenilik yapmak için tercih etmektedir. Birçok satıcı, ödemeleri toplamak için akıllı telefon kredi kartı okuyucuları kullanır.

Söz konusu teknoloji, tekrarı azaltarak veri girişini daha kolay hâle getirir. Bunun yanı sıra bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle zaman ve kâğıt israfının önüne geçilmiştir. Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımı da bilişim teknolojilerinin var oluşuyla azalmıştır. Ayrıca bu teknoloji, ofiste görülen operasyonların maliyetlerini de önemli ölçüde düşürmüştür.

Bilişim Teknolojisine Neden İhtiyaç Duyarız?

İçinde bulunduğumuz modern çağda bilgi teknolojilerine duyduğumuz ihtiyaç görmezden gelinemez. Bu teknolojiler, profesyonel yaşamda olduğu gibi kişisel yaşamlarımızda da kullandığımız ancak artık varlığını fark edemediğiniz teknolojilerdir. Günlük hayatta fatura ödemekten borçları hesaplamaya kadar birçok alanda bu teknolojinin argümanlarından yararlanmaktayız.

Oyun oynamak, medya paylaşmak, sosyalleşmek, iş başvurusu yapmak ve alışveriş yapmak gibi birçok eylem, bilgi teknolojileri aracılığıyla yapılır. Ancak bunlar, teknolojilerin kişisel düzeyde kullanıldığı alanlardır. Ticari olarak bakıldığında bu teknolojilere hemen hemen her sektörde rastlamaktayız. Gıdadan sağlık hizmetlerine, satıştan üretime, muhasebeden iletişime ve daha birçok alanda BT teknolojileri başroldedir.

Bilişim Teknolojisi Türleri Nelerdir?

Bilişim teknolojisi çeşitli alt türlere ayrılır. Bu türleri aşağıda bulabilirsiniz.

1. Hesaplama

Bilgi işlem, donanım ve yazılımın geliştirilmesi noktasında algoritma ile işleyen bir teknolojidir. Bilgi; mühendislik, işlem, hesaplama ve mühendislik gibi birçok yönü kapsar.

2. Yazılım ve Donanım

Yazılım ve donanım, bilgi teknolojisi alt dalları arasındadır. Bu iki bileşen, bilgisayarın çalışması ve belirli görevleri yürütmesini sağlar.

3. Platformlar

Platformlar, donanım ve yazılım mimarisinin harmanıdır. Geliştirilen uygulamalara, teknolojilere ve süreçlere dayalı bir temel olan platform, yazılım uygulamalarının öncelikli olarak çalıştırıldığı alandır.

4. Veri Depolama

Veri depolama, BT argümanlarının geliştirilmiş biçimleri kullanılarak bilgi tutma işlemidir. Uygun görüldüğü durumlarda başka cihazlar ya da bir bilgisayar tarafından veri depolama gerçekleştirilir.

5. Ağlar

Bilgisayar ağları, bilgi işlem cihazlarının birbirine bağlanması ve birbiriyle veri alışverişi yapması noktasında önemlidir. Fiziksel ve diğer kablosuz teknolojiler kullanılarak bu yol üzerinden bilgi iletilir. Ancak bu noktada bazı protokoller söz konusudur.

Hizmetleri Neleri Kapsıyor?

Bu teknoloji departmanı; sistemlerin, verilerin, ağların ve uygulamaların bir bütün olacak şekilde nizami şekilde çalışmasını sağlar. Bu ekibin verdiği hizmetler üç ana alanda toplanabilir.

 1. İlgili departman; altyapıyı, hizmetleri ve iş uygulamalarını dağıtmayı ve sürdürmeyi sağlar.
 2. Hizmetlerin, uygulamaların ve altyapının performansını izleyerek optimizasyonu sağlar.
 3. Hizmetlerin, sistemlerin ve uygulamaların güvenliğini sağlar.

Bunların yanı sıra BT personellerinin ekip içinde verdiği hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

 • Yönetim: Sistemler, yöneticiler, uygulamalar ve ağlar dâhil olmak üzere günlük işlerin dağıtımını yapar ve takibini sağlarlar.
 • Destek: Soruları yanıtlama, bilgi toplama, donanım ve yazılım için sorun giderme uygulamalarını yürütme gibi konular da BT departmanının hizmetleri arasındadır.
 • Uygulamalar: Günümüzde birçok şirket iş yapmak için yazılıma ve BT araçlarına güvenmektedir. E-posta sunucusu uygulamaları gibi bazı uygulamaların üçüncü taraflarca temin edildiğini biliyoruz. Ancak bu uygulamaların kritik sorunlarını ve geliştirmesini BT personelleri yapar.
 • Uyumluluk: Şirketler, sektör odaklı düzenleyici yeniliklere uyum sağlamak zorundadır. Bu durumda şirketin BT personeli, sunulan enstrümanlar ve mesleki bilgisiyle bazı güncellemeler yapabilir. Bilgi teknolojileri personeli bilhassa güvenlik görevleriyle derinden ilgilenmektedir.

Bilişim Teknolojisi Örnekleri Nelerdir?

Bu alanın günlük hayattaki örneklerinden bahsetmekte fayda var. İş yerlerinde BT ekiplerinin örneklerini aşağıda sıraladık:

 • Sunucu Yükseltmesi: BT personeli, yedek sunucuları seçer, tedarik eder ve yeni sunucuları yapılandırır. Mevcut sunuculardaki verileri ve uygulamaları yedekleyerek bu malzemeleri yeni sunuculara aktarır. Aynı şekilde bunların doğruluğunu ve sorunsuz çalıştığını tespit etmekle de yükümlüdür.
 • Güvenlik İzleme: Şirketler, sistem ve ağlardaki etkinliği izlemek zorundadır. Bunun için günümüzde birçok işletme rutin araçlardan faydalanır. Şayet ortada bir güvenlik açığı varsa bunun tespit edilerek ortadan kaldırılması gerekir.
 • Yeni Yazılım: Şirket, müşterilerinin tabletler ve akıllı telefonlardan oturum açmasına, hesap bilgilerine erişmesine ya da diğer işlemleri yapmasına olanak tanıyan yeni bir mobil uygulama sunar. Bu durumda operasyon personeli yeni ortaya konan uygulamanın her noktasını incelemek ve altyapısını şirketin organizmalarına dağıtmakla görevlidir.
 • İş Geliştirme: Bir şirket, iş sürekliliği ya da gelir stratejilerine yardımcı olmak için bazı adımlar atar. BT personeli, uygulamanın sorunlar karşısında çalışmaya devam etmesini sağlamak için ilgili uygulama üzerinde daha fazla çalışır. Veri depolama, kurtarma ve koruma operasyonları, iş BT personelinin iş geliştirme amaçlarında açıklanabilir.
 • Kullanıcı Desteği: Yazılım geliştirici personel, hayati öneme sahip bir iş uygulaması için kullanıcı desteğini asla aksatmaz. Kullanıcı desteği, bir yazılım projesi için son derece önemlidir.

Bu maddeleri okuduğunuzda aklınızda uzaktan çalışma hayatı canlanmış olabilir. Bu teknoloji her konuda olduğu gibi uzaktan çalışmanın önünü de açmıştır. Günümüzde birçok şirket, BT argümanlarının varlığından destek alarak uzaktan çalışma sistemine geçmektedir.

Kurumsal Siber Güvenlik Nedir?

Kurumsal siber güvenlik, siber saldırılara ya da yetkisiz erişime karşı veri güvenliği sağlar. Ayrıca verilerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini korumaya yardımcı olacak teknolojiler olarak açıklanabilir. Siber güvenliğin temel amacı, bütün organizasyonel varlıkları dış ve iç tehditlerden kaynaklanan sorunlardan korumaktır. Kurumsal siber güvenlik, siber ortamda kuruluş, kullanıcı ve kurumların varlıklarını korumak için kullanılan araçlar, kılavuzlar, güvenlik kavramları, politikalar, risk yönetimi, eğitimler, uygulamalar ve teknolojiler bütünü olarak ifade edilmektedir. Kurum ve kullanıcıların varlıkları, bilgi işlem donanımlarını, hizmetleri, personeli, uygulamaları, altyapıları ve siber alanda aktarılan ya da saklanan bilgilerin hepsini kapsamaktadır.

Kurumsal Siber Güvenlik Neden Önemlidir?

Günümüzde pek çok kurum bilgisayar sistemlerine dayanmakta ve oldukça fazla özel bilgileri depolamaktadır. Bunlar finansal veriler, kişisel bilgiler, fikri mülkiyet hakları ya da hassas bilgiler olabilir. Kurumsal siber güvenlik, bu bilgileri işlemek veya depolamak için kullanılan sistemleri korumak için tasarlanmıştır. Kurumlar ve firmalar, öncelikle ulusal güvenlik ya da sağlığa ilişkin bilgileri korumakla yükümlü olanlar, bu bilgileri korumak için siber güvenlik konusuna önem vermelidirler. Teknolojinin gelişmesiyle beraber saldırıların karmaşıklaştığı bir dönemde yenilikçi güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital dünyada verilerin güvenliğini korumak istiyorsak bu sistemlerden faydalanmamız gerekmektedir.

 1. Siber Tehditler

Siber tehditler, önemli verileri çalarak ya da dosyalara erişerek bilgisayar sisteminde veya ağda kesintilere sebep olacak kötü amaçlı girişimlerdir. Siber tehdit, saldırganın sistem verilerine izinsiz girişimi ya da dosyalara erişim izni alma girişimi olarak anlaşılabilir. Aynı zamanda saldırıda kullanılan teknikler ve taktikler saldırıların neyi çalmayı amaçladığı ya da neye zarar vermek istediklerine göre değişiklik gösterir. Bilgisayarlarda yetkisiz erişim elde eden siber suçlular, gün geçtikçe artan ve çeşitli metotlara sahip saldırı türlerine başvurmaktadır. Siber tehditler çoğunlukla casusluk, kazanç ve kurumsal sabotaj sebebiyle yapılmaktadır. Bazı siber tehditler şu şekildedir;

 • Mobil güvenlik ve akıllı telefon güvenlik açığı tehditleri,
 • Kimlik saldırıları,
 • Perakende veri saldırıları,
 • Sağlık sektörü verilerine yapılan saldırılar,
 • Bankalara yönelik saldırılar.
 1. Veri Sızıntıları

Veri sızıntısı, kurumlardaki stratejik verilerin işlendiği ve dağılımının yapıldığı bütün kanallardan kurum dışına aktarılması olarak tanımlanabilir. Veriler, kurumların ve kişilerin sanal ortamlarda kendilerine ait bilgilerin tamamıdır. Dolayısıyla bu bilgiler, en önemli varlıkların başında gelir. Bu verilerin çalınması, izinsiz kullanılması, olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu gibi durumları yaşamamak için kurumsal siber güvenlik konusunda farkındalık gereklidir. Doğru ve güvenilir bir uygulamayla, veriler korunabilir. Güvenilir bir firmayla çalışabilir veya anti virüs programlarından destek alabilirsiniz.

Başarılı Siber Saldırının Sonuçları

Her bir faaliyete engel olabilecek olası saldırılar belirlenmeli ve bu saldırıların hangi koşullarda başarılı olabileceğini ve olası sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bir siber saldırının etkileri senelerce sürebilir ve bunun sonucunda gizli maliyetler ortaya çıkabilir. Bunlar süreçlerin aksaması verilerin ya da stratejik varlıkların kaybı gibi konularla alakalı etkiler olabilir. Siber saldırılar, en başta bilişim sistemlerindeki açıkları üzerinden hareket ederler. Kurumsal siber güvenlik için işletmelerin bilişim sistemlerindeki açıkları kullanabilecek tekniklerin ve yöntemlerin bilincinde olması gerekir. Kurumsal etkinliklerin kesintiye uğramasının oluşturacak sonuçlarını en iyi şekilde bilgisi bulunacak olan liderler ve yöneticilerdir. Bu kişilerin siber güvenlik grubunu yönlendirmesi oldukça önemlidir.

En İyi Kurumsal Siber Güvenlik Uygulamaları

 1. Güvenlik Kapsamınızı Belirleyin

Kurumsal siber güvenlik kapsamını ayarlamak için değerlendirilecek bütün varlıkları belirleyin. Kapsamınızı tek seferde hepsi yerine tek bir varlıkla sınırlayarak oluşturmak yararlı olabilir. Bir varlık türü tercih ettikten sonra diğer varlıkları, cihazları ya da bilgileri belirleyin. Bu durum bütün ağınızı kapsamlı bir biçimde görmenizi sağlayacaktır. Kritik varlıkları ve güvenlik açıklarını belirleyip analiz yaptıktan sonra siber güvenliğini devamlı bir şekilde gözlemleyebilecek güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Uygulanan kontrollerin kurumsal ihtiyaçları karşılamasını ve değerli bilgileri devamlı olarak korumasını sağlayacaktır. Ayrıca güvenlik duvarı yazılımını da kullanabilirsiniz. Bu uygulama doğru bir biçimde yapılandırıldığında kurumların bilgisayar ağına yönelik saldırıları önleyebilir.

 1. Kurumsal Mimariden Faydalanın

Kurumsal mimari, bir kurumun stratejileri, veri gereksinmeleri, bilişim sistemleri, iş süreçleri ve teknoloji altyapısını betimleyen elektronik bir belge olarak ifade edilebilir. Kurumsal mimarinin fonksiyonu, kurumun amaçları, işleyişi, yapısı, kullandığı sistemler ve teknolojilere ilişkin bilgi vermek ve bilişim ve iletişim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Kurumsal mimari çerçevelerinin tümü dört temel mimari öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler;

 • İşletme mimarisi,
 • Enformasyon ve veri mimarisi,
 • Sistem mimarisi,
 • Teknoloji altyapısı.

Kurumsal mimarinin avantajları;

 • Daha düşük operasyon maliyetleri,
 • Daha iyi organizasyon,
 • Esnek iş gücü,
 • İş üretkenliği,
 • Daha az destek ve bakım maliyetleri,
 • Daha kolay sistem yönetimi,
 • Arttırılmış güvenlik,
 • Basit satın alma kararları,
 • Hızlı tedarik süreci.
 1. Verilerinizi Güvende Tutun

Kurumlara verilerin korunmasında önemli roller düşmektedir. Verilerin güvenliğine yatırım yapan her şirketin uzun vadede önemli kazanımlar sağladığı görülmektedir. Siber tehditler tarafından pek çok saldırılara maruz kalan firmaların sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme basamaklarında son derece dikkatli olması gerekir.

 1. Erişim Ayrıcalıklarını Sınırlayın

Ayrıcalıklı erişim; güvende tutmaya, yönetmeye, denetlemeye ve gözlemlemeye destek olan bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak adına kullanılan Pam çözümleri, çoğunlukla ayrıcalıklı hesapların kimlik bilgilerini alır ve bunların çalınma riskini minimuma indirmek için bu hesapların kullanımını güvenli bir depoya yerleştirir. Daha sonra sistem yöneticilerinin bu bilgilere erişmek için Pam sistemine ihtiyaçları vardır. Bu durumda farklı metotlarla şifre koruma, kimlik doğrulaması ve erişimlerin günlüğü tutulur. Ayrıcalıklı kimlik bilgilerini merkezi bir biçimde yönetme olanağı sağlayan Pam çözümleri, büyük oranda güvenlik sağlayabilir. Ayrıcalıklı erişim çözümlerini kullanan kurumlar, verilere kimin eriştiğini ya da erişeceğini kontrol edebilir, bütün erişimlerin kaydını alabilir ve şüpheli etkinliği sınırlayabilir.

 1. Backup Planınızı Oluşturun

Olası bir siber saldırıya karşı bütün makine ve sistem durumunun yedeklenmesi için plan oluşturulması gerekir. Yedeklemenin kurumsal siber güvenlik açısından önemi, gerçekleşecek herhangi bir siber saldırı karşısında uzmanların analiz yapabilmesi için sistem yedeklerine gerek olmasıdır. Çünkü sistemin saldırıdan önceki ve gerçekleştikten sonraki durumu arasında nelerin değiştiğini belirleyebilmek için sistemin doğru çalıştığı haline gerek duyulmaktadır. Uygun bir yedeğin olmadığı zamanlarda bu şekilde bir inceleme söz konusu olmamaktadır. Bu yüzden düzgün bir plan çerçevesinde doğru sistem ve verilerin yedeklenmesi güvenlik bakımından oldukça önem arz eder. Çalışmalarını ve işlemlerini bilgisayar üzerinden yapan firmaların düzenli aralıklarla verilerini yedeklemesi oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın