Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Dijitalleşen Endüstri

Artırılmış Gerçeklik ile Dijitalleşen Endüstri

Endüstriyel alanların hemen hepsinde kullanılan artırılmış gerçeklik uygulamaları, gerek çalışan deneyimi gerekse müşteri memnuniyeti açısından birçok faktörün sorunsuz işlemesine yardımcı olmaktadır. Yapay zekânın faydaları arasında yer alan birçok farklı unsur, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle buluşarak devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları; dünya üzerindeki tüm nesnelerin ve mekânların dijital ortamda bir temsilinin oluşturulması ve bu temsilin istenilen şekilde zenginleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Zenginleştirilen ve insan algısına girebilen bu dünya, birçok sektörün işini kolaylaştırmaktadır. Endüstri, artırılmış gerçeklik uygulamaları teknolojisini birçok alanda kullanmakla birlikte sanal çalışma ortamı gibi teknolojilerden de yararlanmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik (AR) Nedir?

Gerçek dünyanın dijital dünya ile birleşmesi ve bu teknolojinin işletim sistemleri için kullanılması, artırılmış gerçeklik kavramının genel niteliklerini oluşturmaktadır. Teknoloji dünyasının en karmaşık verileri, AR teknolojisi ile gerçek yaşama entegre edilmekte ve kullanıcıların en iyi deneyimi yaşaması adına hizmete sunulmaktadır.

Dördüncü endüstriyel devrimin en mükemmel ürünlerinden biri olan AR, “nesnelerin interneti” teknolojisiyle yakından ilişkilidir. Dijital ortamda birikmekte olan veriler, gerçek dünyadaki nesnelerle birlikte çalışarak AR kavramını ortaya çıkarmaktadır. Her bir nesnenin dijital bir imgesi bulunmakta ve bu imge, kişilerin yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Önemi Nedir?

Gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlıklarının her geçen gün değişmesi, etkili satış stratejilerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Modern dünyanın tüketici kitlesi, tanıtımı yapılan ürünler arasında anlaşılma açısından fonksiyonel olan ürünlere yönelmektedir. Bu nedenle işletme ve endüstri sektörünün etkili bir satış stratejisine ve dijital ortamlarda yapılan pazarlama yöntemlerine önem vermesi gerekmektedir.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının birçok alanda aktif olarak kullanılması, söz konusu alanların daha nitelikli çalışmasına ve bu alanlardan alınan hizmetin daha tatmin edici olmasına olanak tanımaktadır. Kullanıcı deneyimini en üst düzeyde tutmak, ürün satışlarını katlamak ve hizmet içeriğini genişletmek; dijital dünyanın sunduğu avantajlar sayesinde mümkün hâle gelmektedir.

Dijital dünyanın tüm uygulamaları ile kullanıcı deneyimi en üst düzeye çıkarak endüstriyel alanların gelişimine katkı sağlanmaktadır. Satın alacağı ürünü mümkün olan en iyi şekilde tanıyan tüketiciler, memnuniyet düzeyini daha üst seviyelerde yaşamaktadır. Böylelikle söz konusu markaların geleceği ve kârlılık oranı garanti altına alınmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Nasıl Çalışır?

3D deneyiminin en üst düzeyde yaşanmasına olanak tanıyan AR teknolojisi, dijital dünyadaki parametreleri gerçek nesnelere kodlayarak çalışmaktadır. Yazılım içerisine yerleştirilen yerel kodlar, gerçek dünyanın nesnelerine uyum sağlayarak dijital cihazlar üzerinden kontrol edilmektedir. Böylelikle AR teknolojisinin istenilen her alanda kullanılması mümkün hâle gelmektedir.

Sanal gerçeklik lensleri, akıllı telefon kameraları ve mikro mercekler; AR deneyiminin en üst düzeyde sağlanmasına yardımcı olan araçlardır. Dijital kodlar aracılığıyla elektronik cihazlara aktarılan gerçek nesneler, kullanıcı deneyimi için somut hâle getirilmektedir. Böylelikle yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan gerçek nesnenin dijital imgesi; kontrol edilebilir ve değiştirilebilir bir forma getirilmektedir.

Sensör ve lens sistemleri, AR teknolojisinin en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Gerçek dünyadan alınan verilerin doğru bir şekilde işlenmesi için sensör ve kamera sistemlerinin sorunsuz çalışması gerekmektedir. Kamera ve sensör sistemlerinin kalitesi, sanal gerçeklik teknolojisinden alınan verimle doğru orantılıdır.

Avantajları Nelerdir?

1. Eşsiz Müşteri Deneyimi

Bir firmanın artırılmış gerçeklik desteğine sahip olması, üstün bir kullanıcı deneyimine ev sahipliği yapmasına olanak tanır. Müşteri kitlesi üzerinde uygulanan bu dijital deneyim, söz konusu kitlenin hangi ürüne rağbet göstereceğini ve hangi ürünü daha fazla satın alacağını belirlemektedir. Bir firmanın ilerlemesi ve uzun vadede gelişim kat etmesi, müşterilerine sunduğu nitelikli hizmet ile mümkün hâle gelmektedir.

Alacağı bir kıyafeti veya konaklayacağı oteli sanal gerçeklik üzerinden inceleyen müşteriler, daha hızlı kararlar vererek söz konusu firmanın gelişimine katkı sağlamaktadır. Gelişen teknoloji içerisinde bu konuda pasif kalan firmalar, ticari dünyanın rekabeti içerisinde geri planda kalmaktadır.

2. Bilgi Yükünü Ortadan Kaldırır

Günümüz dünyası, pratiklik ve düzen konusuna her zamankinden daha fazla önem vermektedir. Örneğin; bir gardırop kurulumunda karmaşık yönergelerden oluşan bir el kitabından yararlanmak son derece işlevsiz ve zaman alıcıdır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, kurulumun daha hızlı ve pratik olmasına olanak tanırken gereksiz bilgi yığınını da ortadan kaldırmaktadır.

Birçok sitenin taranması ile herhangi bir alışverişe karar vermeye çalışmak, el kitabı örneğinde olduğu gibi son derece zaman alıcı ve külfetli olmaktadır. AR ise alışveriş eyleminin daha hızlı ve nitelikli olmasına yardımcı olmaktadır. Ürün hakkında maksimum veri sunan AR teknolojisi, birçok sektörün sorunsuz işlemesine olanak tanımaktadır.

3. Kullanıcı Etkileşimini Artırır

AR teknolojisini kullanan ve bu teknoloji ile üstün bir tüketici deneyimi yaşayan müşterilerin söz konusu ürünü tanıtma ve yayma olasılığı artmaktadır. Ürün hakkında yapılan yorumlar, bu etkileşimin en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Üst düzey bir kullanıcı deneyimi yaşayan müşteriler, ürün hakkında iyi yorumlar yaparak satış oranlarında belirleyici rol oynamaktadır.

4. Çalışan Memnuniyetini Artırır

Dijital süreçlerin tümü, firma çalışanlarının iş yükünü hafifleterek daha fazla memnuniyet yaşamalarına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik uygulamaları ile herhangi bir pozisyonda çalışmaya aday olan kişi, en iyi eğitimi hızlı bir şekilde alabilir. Çalışan kitlesinin nitelikli bir eğitimden geçmesi, söz konusu firmanın geleceği ve markanın bilinirliği açısından önem arz etmektedir.

5. Marka Bilinirliği Oluşturur

Artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde yeni çıkan veya hâlihazırda pazarda olan ürünün tanıtım ve kullanıcı kitlesine ulaşma hızı artırılmaktadır. Böylelikle markanın bilinirlik düzeyi en yüksek seviyede tutulmaktadır. Sanal deneyim açısından etkili bir alt yapıya sahip olan firmalar, gelişim ve büyüme bakımından daha aktif olarak mümkün olan en kısa sürede bilinirlik elde etmektedir.

Artırılmış Gerçeklik Endüstride Ne İçin Kullanılır?

1. Tasarım ve Ürün Geliştirme

Herhangi bir ürünün tasarımı veya o ürün üzerinde yapılacak olan iyileştirme çalışmaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Tasarımcının, üreteceği mamul hakkında en doğru verileri dijital dünya aracılığıyla edinmesi, ürünün satış ve pazarlama süreçlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

2. Bakım, Kontrol ve Güvenlik

Satışa sunulan ürünün bakımı, geleneksel yöntemlerin külfetli süreçleri nedeniyle gecikmeli bir şekilde yapılmaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları, bakım ve kontrol süreçlerinin daha sistematik olmasına ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte yapay zekânın sunduğu güvenilir çözümler, söz konusu ticaret sürecinin doğru ilerlemesine ve kullanıcı deneyiminin artmasına yardımcı olmaktadır.

3. Çalışan Eğitimi

Stajyer veya mevcut personel kitlesinin nitelikli bir eğitimden geçmesi, dijital süreçlerin etkin kullanımı ile mümkün hâle gelmektedir. Sınıf ortamı veya kitapçık sunumu gibi geleneksel yöntemler, çalışan eğitiminin nitelik düzeyini düşürmektedir. Bu sürecin en işlevsel şekilde tamamlanması, dijital dünyanın sunduğu avantajların kullanımı ile mümkündür.

4. Kalite Kontrol

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının kalite kontrol süreçlerine dâhil edilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyiminin üst düzeyde tutulması gibi konulara önemli katkılar sağlamaktadır. Söz konusu firmanın etkili bir kalite kontrol sistemi kurması, dijital süreçlerin sunduğu avantajları en iyi şekilde kullanması ile mümkündür.

Bir cevap yazın