İşletmeler Veri Güvenliği için Nasıl Önlemler Alabilir?

Veri Güvenliği

Veri güvenliği, kritik bilgi teknolojisi (BT) ekosisteminizi korumak için tasarlanmış bir dizi uygulamadır. Buna dosyalar, veritabanları, hesaplar ve ağlar dahildir. Etkili veri güvenliği, çeşitli veri kümelerinin önemini tanımlayan ve en uygun güvenlik denetimlerini uygulayan bir dizi denetim, uygulama ve teknik benimser. Verileri şifrelemek, biyometrik kimlik doğrulama sağlamak, dijital imza kullanmak, verileri maskelemek etkili veri güvenliği uygulamalarındandır.

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliği, kurumsal verilerin korunması ve yetkisiz erişim yoluyla veri kaybının önlenmesi sürecidir. Bu genellikle verileri yok edebilen ya da değiştirebilen saldırılara karşı verilerin korunmasını içerir. Veri güvenliği ayrıca verilere erişimi olan herkesin erişebilmesini sağlar.

Bazı endüstriler, veri koruma düzenlemelerine uymak için yüksek düzeyde güvenlik standartları gerektirir. Ödeme kartı bilgilerini işleyen kuruluşlar buna bir örnektir. Buna ek olarak ABD’deki sağlık kuruluşları, özel sağlık bilgilerini HIPAA standardına uygun olarak güvence altına almalıdır.

Kuruluşların, hukuken bir düzenleme ya da uyumluluk standardı kullanmak zorunda olmasa bile kuruluşun temel varlıklarını ve müşterilerine ait özel bilgileri koruması gerekmektedir.

Veri Güvenliğinin Önemi

Veri güvenliği donanım ve depolama cihazlarının fiziksel güvenliğini, yönetim ve erişim kontrollerini, yazılım uygulamalarının mantıksal güvenliğini ve bunun gibi daha birçok sistemin ve bilginin güvenliğini kapsayan bir kavramdır.

Güvenlik uygulamaları bir kuruluşun bilgi varlıklarını siber suç faaliyetlerine karşı korur. ancak veri ihlali her zaman dış etkenlerden kaynaklanmaz. Güvenlik kuruluşları içeriden gelen tehditlere ve insan hatasına karşı da korur.

Kullanılan veri güvenliği araçları şifreleme, veri maskeleme ve hassas dosyaların yeniden işlenmesi gibi korumaları uygular, denetimleri düzene sokar ve raporlamaları otomatikleştirir.

Veri Güvenliği Türleri

En yaygın güvenlik türü şifrelemedir. Şifreleme, normal metin karakterlerini okunamaz bir formata dönüştürmek için bir algoritma kullanan şifreleme anahtarları, verileri yalnızca yetkili kullanıcıların okuyabileceği şekilde karıştırır.

Standart veri silme işleminden daha güvenli olan veri silme türü, herhangi bir depolama aygıtındaki verilerin tamamen üzerine yazmak için yazılım kullanarak verilerin kurtarılamaz ve kullanılamaz olduğunu doğrular.

Kuruluşlar, verileri maskeleyerek ekiplerin uygulamalar geliştirmesine veya gerçek verileri kullanarak insanları eğitmesine izin verebilir. Geliştirmenin uyumlu ortamlarda gerçekleşebilmesi için gerektiğinde kişisel bilgiler maskelenir.

Veri yedeklemeleri, bilgileri korumak ve her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak için hayati önem taşır. Yedeklemeler bir veri ihlali veya fidye yazılımı saldırısı sırasında özellikle önemlidir ve kuruluşun önceki bir yedeği geri yükleyebilmesini sağlar.

Veri Güvenliği vs. Veri Gizliliği

Veri güvenliği ve veri gizliliği, kavramları verilerin korunmasını içerir ancak iki kavram birbirlerinden farklıdır. Veri güvenliği verilere erişimi keskin terimler kullanarak  kontrol eder. Örneğin, bir veri güvenliği politikası, veritabanı sorununu gideren birinden başka hiç kimsenin müşteri ödeme bilgilerini görmesine izin vermez. Bu şekilde, bir güvenlik ihlali yaşanma şansı büyük oranda azalır. Veri gizliliği ise belirli veri türlerine kimin erişeceği konusunda daha stratejik kararlar içerir.

Veriler için Olası Riskler

Kuruluşlar maalesef giderek daha karmaşık hale gelen güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır. Güvenliğe yönelik en büyük risklerden bazıları şunlardır:

Kazaya Maruz Kalma

Çoğu veri ihlali bilgisayar korsanlığının değil çalışanların yanlışlıkla veya ihmalkar bir şekilde hassas bilgileri ifşa etmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışanlar, verileri yanlış kişiyle paylaşabilir ya da verilere erişim izni verebilir.

Kimlik Avı

Bir kimlik avı saldırısı kişilere genellikle e-posta ya da kısa mesaj yoluyla iletiler gönderir. Bu iletiler, alıcıları kötü amaçlı yazılım indirmesine sebep olabilir veya kimlik bilgilerinin çalınmasına olanak tanıyan sahte bir web sitesini ziyaret etmeye yönlendirebilir.

Tehditler

Bir kuruluş için en büyük güvenlik tehditlerinden biri de kendi çalışanlarıdır. İçeriden gelen tehditler, kasıtlı veya kasıtsız olabilir. Bu durum genellikle üç şekilde gerçekleşebilir:

  • Güvenliği ihlal edilmiş içeriden bilgi: Çalışan, hesabının veya kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini fark etmez. Saldırgan, kullanıcı kılığına girerek kötü amaçlı etkinlik gerçekleştirebilir.
  • Kötü niyetli içeriden bilgi: Çalışan, kuruluşundan veri çalmaya veya kendi kişisel çıkarları için zarar vermeye aktif olarak teşebbüs eder.
  • Kötü niyetli olmayan içeriden bilgi: Çalışan, güvenlik politikalarına veya prosedürlerine uymayarak veya bunlardan habersiz olarak ihmalkar davranışlarla kazara zarara neden olur.

Ransomware

Fidye yazılımı saldırıları kuruluşlar için ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Bu, cihazlara bulaşmayı ve cihazlarda bulunan verileri şifrelemeyi amaçlayan  kötü amaçlı bir yazılım türüdür. Saldırganlar ödeme yapıldıktan sonra verileri iade etme vaadiyle kurbanlarından bir fidye ücreti talep eder. Bazı fidye yazılımı biçimleri o kadar hızla yayılır ki yedek veri sunucularını bile çökertebilir.

Bulutta Veri Kaybı

Kuruluşlar daha kolay iş birliği ve paylaşım sağlamak için verileri bulut sistemlerine taşımayı tercih ediyor. Ancak verileri buluta taşımak, verilerin kontrol edilmesini ve veri kaybına karşı korunmasını zorlaştırabilir. Bulut kullanıcıları bu sayede verilere daha az güvenli ağlar üzerinden erişiyor. Bu, verilerin yetkisiz taraflarla yanlışlıkla veya kötü niyetle paylaşılmasını kolaylaştırabilecek bir durumdur.

SQL Enjeksiyonu

SQL enjeksiyonu (SQLi), saldırganlar tarafından veritabanlarına yasa dışı erişim elde etmek, verileri çalmak ve istenmeyen işlemler gerçekleştirmek için kullanılan yaygın bir tekniktir. Bir veritabanı sorgusuna kötü amaçlı kod eklenmesiyle gerçekleşir. Veritabanı bir kullanıcı girişini işlemeyi bekler ancak bunun yerine saldırganın hedeflerini ilerleten kötü amaçlı kodu işlemeye başlar. SQL enjeksiyonu, müşteri verilerini, fikri mülkiyeti açığa çıkarabilir veya saldırganlara ciddi sonuçlara yol açabilecek bir veritabanına yönetici erişimi verebilir.

İşletmeler Nasıl Önlemler Alabilir?

Güvenliği iyileştirebilecek çeşitli teknolojiler ve uygulamalar vardır. Aşağıdaki tekniklerin birkaçını birleştirmek, kuruluşların güvenlik seviyesini önemli ölçüde iyileştirebilir.

1. Veri Keşfi ve Sınıflandırma

Veri tespiti, kişilerin hangi verilere sahip olduğunu bilmelerinin temelidir. Veri sınıflandırması ise hangi verilerin hassas olduğunu ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Bunların gerçekleşmesinin ardından ölçeklenebilir güvenlik çözümleri oluşturulabilir. Modern BT ortamları verileri sunucularda, uç noktalarda ve bulut sistemlerinde depolar. Bu sistemler hangi verilerin çalınma veya kötüye kullanılma riski altında olduğunu anlamada önemlidir çünkü verileri uygun bir şekilde korumak için, veri türü,  verinin nerede olduğu ve verinin ne için kullanıldığı gibi soruların cevapları gereklidir.

2. Veri Maskeleme

Veri maskeleme, bir kuruluşun verilerinin  yapay bir sürümünü oluşturur. Burada amaç gerektiğinde işlevsel bir alternatif sunarak verileri korumaktır. Veri maskeleme, veri türünü korumakta oldukça başarılıdır ancak değerleri değiştirir. Veriler, şifreleme, karakter karıştırma ve karakter veya kelime değiştirme dahil olmak üzere çeşitli şekillerde değiştirilebilir. Uygulanacak tüm yöntemler değerleri tersine mühendislik uygulanamayacak şekilde değiştirmelidir.

3. Kimlik Erişim Yönetimi (IAM)

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), BT yöneticilerinin bir kuruluş içindeki hassas bilgilere erişimin kontrol edilmesine olanak tanır. Kuruluşların dijital kimlikleri yönetmesini sağlayan bir iş sürecidir. Tek oturum açma sistemleri, iki faktörlü kimlik doğrulama, çok faktörlü kimlik doğrulama ve ayrıcalıklı erişim yönetimi gibi sistemler IAM için kullanılan yöntemler arasındadır. Bu yöntemlerle kuruluşun kimlik ve profil verileri güvenli bir şekilde depolanır ve altyapının her bir bölümü için uygun erişim ilkeleri sağlanır.

4. Veri Şifreleme

Veri şifreleme, verileri okunabilir düz bir biçimden okunamayan kodlanmış bir biçime dönüştürme yöntemidir. Veri şifreleme yöntemiyle kodlanmış veriler talnızca şifre çözme anahtarı kullanılarak okunabilir veya işlenebilir. Açık anahtarlı şifreleme tekniklerinde, şifre çözme anahtarını paylaşmaya gerek yoktur. Gönderici ve alıcı kendi şifre çözme anahtarlarına sahiptir. Şifre çözme anahtarları veri şifrelemeyi çok daha güvenli bir hale getirir.

5. Veri Kaybını Önleme (DLP)

Veri kaybını önlemek için kuruluşlar, verileri başka bir konuma yedeklemek de dahil olmak üzere bir dizi koruma kullanabilir.Yedeklilik, yerel bir veri merkezi içinde veya verileri uzak bir siteye veya bulut ortamına kopyalayarak gerçekleştirilebilir. Fiziksel bir yedeklilik önlemi verileri doğal afetlerden, kesintilerden ya da yerel sunuculara yönelik saldırılardan korunmaya yardımcı olabilir. DLP yazılım çözümleri ise yedekleme gibi temel önlemlerin ötesinde bir koruma sağlar. DLP yazılımları, hassas verileri belirlemek için içeriği otomatik olarak analiz ederek veri koruma politikalarının merkezi olarak kontrol edilmesini ve uygulanmasını sağlar. Buna ek olarak, hassas verilerin anormal bir şekilde kullanıldığını tespit ettiğinde gerçek zamanlı olarak uyarı verir.

6. Kimlik Doğrulama

Daha uzun parolaları zorunlu kılmak ve kullanıcılardan parolalarını sık sık değiştirmelerini istemek güvenlik için önemli bir adımdır. Ancak bu önlemler yine de yeterli değildir. Kuruluşlar bununla yetinmemeli ve kullanıcıların kendilerini biyometrik yollarla tanımlamalarını gerektiren çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) çözümlerini düşünmelidir.

7. Veri Güvenliği Denetimleri

Bir kuruluş en az birkaç ayda bir olmak üzere sık sık güvenlik denetimleri gerçekleştirmelidir. Bu, kuruluşların güvenlik duruşundaki boşlukları ve güvenlik açıklarını tanımlamalarına yardımcı olur. Denetimi, bir sızma testi modeliyle ya da üçüncü taraf bir uzman aracılığıyla gerçekleştirmek iyi bir fikirdir. Denetim güvenlik sorunlarını ortaya çıkardığında, kuruluş bunları ele almak ve düzeltmek için zaman ve kaynak ayırmalıdır.

Bir cevap yazın