Yeşil Enerji Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarını Sunar

Yeşil Enerji Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarını Sunar

Yeşil enerji sürdürülebilir bir enerji türüdür. Rüzgâr, güneş ışığı, su gibi doğal kaynaklar, bu enerji türünün asıl öznesidir. Çoğunlukla yenilenebilir enerji türüyle karıştırılan bu enerji türü, sanılanın aksine bu enerji türünden farklıdır. Bu enerji kaynaklarının asıl işlevi, çevreye zarar vermemektir. Bu sebeple bu enerjinin çevre bilinci projelerinde adı sıkça geçer.

Yeşil Enerji Nedir?

Yeşil enerji, sürdürülebilir çevre için gerekli olan bir enerji karşılama türüdür. ABD enerji piyasasında bir dizi bu enerjinin ürün ve hizmetinden söz edilebilir. Bu ürün ve hizmetlerin birçoğu yenilenebilir enerji ile eş anlamlı olsa da aralarında net bir ayrım bulunur. Bu enerji türü, günümüzün geleneksel kaynaklarına göre daha temiz bir alternatiftir. Kolayca yenilenen özelliği, bu enerji türünün geleceğin bir parçası olmasını sağlamıştır. Üstelik bu enerji türüyle birlikte istihdam yaratılması noktasında da gelişmeler olmaya başlamıştır.

Neden Önemlidir?

Canlılar olarak çevre üzerindeki etkimiz giderek artmaktadır. Bu konuda farkındalık kazanan insanlar, geleneksel enerji kaynakları yerine yenilenebilir kaynaklara geçmeye başladılar. Yeşil enerji elektrik şebekelerinde daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için etkili bir çözümdür. Ancak bu kavramın tanımı bazıları tarafından algılanmadığı için bu yöntemin önemi anlaşılamayabilir.

Geleneksel olarak ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamak için petrol, gaz yağı ve kömür gibi malzemeler kullanıyoruz. Ancak bu yakıtların çevreye zarar verdiği kanıtlanmış durumda. Neticede bu yenilenemez yakıtlar günün birinde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bunlar insan yaşamı için şart olan yakıtlar ve olmamaları birçok kişiyi endişelendirmekte.

Üstelik bu yakıtların küresel ısınmayı tetiklediğini de biliyoruz. Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının canlıların genel sağlığı etkilediği de bilinmekte. Bu da sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kömür ve petrol gibi geleneksel yakıtları dünyamızdan çıkararak yerine yeşil enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını koymamız gerekir.

Yenilenebilir ve Yeşil Enerji Arasındaki Fark Nedir?

Yenilenebilir enerji ve yeşil enerji sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. Çevre Koruma Ajansı’na göre bu enerjide en yüksek çevresel faydayı sağlamak söz konusudur. Yani bu enerji türü; rüzgâr, güneş, biyogaz, jeotermal enerji, düşük etkili hidroelektrik ve biyokütle gibi enerji kaynakları tarafından iletilen güç olarak tanımlanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları elektrik şebekesine girerek çalışır. Ayrıca bu enerji kaynakları kullanılırken herhangi bir geleneksel enerji kaynağından ayırt edilmez. Yenilenebilir enerjinin yeşil enerji ile aynı kaynakları kapsadığı bilinse de yeşil enerjinin daha geniş bir alana hitap ettiği görülmektedir. Çevre üzerinde önemli etkiye sahip olabilecek ürünler ve teknolojiler, yeşil enerjinin alanına girer. Bir yeşil enerji satın aldığınızda çeşitli yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımı da desteklemiş olursunuz.

Yeşil Enerji Ürünleri Nasıl Çalışır?

Satın alınan bir üründen bağımsız olarak tüketilen enerjinin geleneksel, yenilenebilir ve yeşil enerjinin karışımı olduğunu söylemek mümkündür. Elektrik şebekesindeki tüm enerji kaynakları nakil şebekesine girdiği anda birbirine karışır. Şebekeden çıkan bir elektrik, şehrin birçok noktasındaki ev ve iş yerine taşınır.

Dolayısıyla by enerjiyi satın alarak mevcut şebekeye daha fazla yenilenebilir enerji koymak için katkıda bulunabilirsiniz. Bu, şebekeye daha yüksek hacimli yenilenebilir enerji koymanın maliyeti için küçük bir prim olarak düşünülebilir. Bir güneş paneli için imkân ve yere sahip değilseniz bu yol ile çevreye katkıda bulunmayı düşünebilirsiniz.

Size ve amaçlarınıza uygun olan bir yenilenebilir enerji kaynağı ile karbon ayak izini ölçülebilir oranda azaltabilirsiniz. Bunu yaparak büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya destek de olabilirsiniz. Bu şekilde temas edilen enerji kaynakları, daha fazla hane ve işletmenin sürdürülebilir enerjiye uygun bir fiyatla erişmesini sağlar.

Türleri Nelerdir?

Yeşil enerji türünün çeşitli kaynaklardan gelen birçok türü bulunur. Bunlardan bazıları belirli ortamlar için daha uygun nitelikler içerir. Bu da enerji şebekesine filtrelenen birçok yenilenebilir enerji kaynağı olmasını sağlamıştır.

1. Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, daha çok güneş panelleriyle dönüştürülerek sunulan bir enerji türüdür. Güneş ışığını elektrik enerjisinde dönüştürmek için silikon levhalar kullanılır. Bu enerji türü, diğerlerine göre nispeten daha ulaşılabilir bir kaynaktır. İnsanlar, evlerine ve yaşam alanlarına güneş panelleri kurarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunmayı tercih eder.

2. Rüzgâr Enerjisi

Bir diğer yenilenebilir enerji türü olan rüzgâr enerjisi, bunun için özel olarak üretilmiş türbinler aracılığıyla elde edilir. Bu enerjinin kullanılması için çok büyük bir insan emeği gerekmez. Ayrıca rüzgâr enerjisi, en çevre dostu kaynaklar arasında yer alır.

3. Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik santraller, nehir ve akarsulardan kinetik enerji toplanarak elde edilir. Barajların içerisine bir türbin yerleştirilir ve bu türbin, hidroelektrik enerji adı verilen sürdürülebilir enerjiyi sağlar.

4. Biyogaz

Biyogaz; kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıklardan elde edilebilir. Özellikle bu amaç için yetiştirilen odunların yakılmasıyla elde edilebilir. Şeker pancarı, buğday, mısır ve şeker pancarı gibi gıdalardan elde edilmektedir.

5. Biyokütle

Biyokütle, yer kabuğunun altındaki kaya ve sıvılarda tutulabilen bir enerjidir. Sıcak su ve buhardan elde edilen enerjiden yararlanmak adına görevli insanlar, yer altı rezervuarlarına kilometrelerce derinliklere varan kuyular kazmaktadır. Bu işlemden sonra elektrik jeneratörlerine bağlı olan türbinlere güç sağlamak üzere sıcak su ve buhar kullanılmaktadır.

Faydaları Nelerdir?

Bu enerjinin faydaları, bu enerji türünün birçok kişi ve kuruluş için çekici olmasını sağlamıştır. Bu enerji türünün birçok kişi için en cezbedici yanı iste çevreye daha az zarar vermesidir. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi kaynaklar, zararlı sera gazı emisyonlarından kaçınmak tercih edilebilecek seçeneklerdir. Evinize bir rüzgâr türbini koyamasanız bile güneş panellerinden destek alarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Faydaları aşağıda derlenmiştir:

  • Türkiye, sahip olduğu konum itibariyle güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımına son derece uygundur. Artan nüfus, fazlalaşan enerji ihtiyacı ile paraleldir ve bu enerji ihtiyacının doğaya zarar vermeden karşılanması esastır. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkar.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde enerji hususunda dışa bağımlılık azalır.
  • Sürdürülebilir kaynaklar, enerji verimliliğinin artmasına destek olduğundan hava kirliliği gibi durumların önüne geçilmesini sağlar.
  • Sürdürülebilir kaynaklar, karbon emisyonunu azaltarak daha çevre dostu bir tüketim için olanak tanır.
  • Bu enerjiler diğer enerji kaynaklarına göre daha az teknolojik alt yapı gerektirir. Bu da bu sistemlerin kolayca kurularak uzun vadeli kullanılmasını sağlar.
  • Kolay erişilebilir olmaları, ekonomik yönden de avantaj sunar.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları, kişilerin ihtiyaç duyduğu elektrik ve ısı üretimini tasarruflu bir şekilde sunar. Bu ürünler sayesinde faturalardan tasarruf etmek mümkündür.

Üstelik bu enerji türü, hava ve su gibi doğal kaynakları kirletmediği için insan sağlığı için çok daha faydalıdır. Bu nedenle olabildiğince hızlı şekilde sürdürülemez emsallerine göre daha sürdürülebilir ve zararsız olan bu enerji kaynaklarına geçilmesi gerekmektedir. Bu enerji kaynaklarıyla kontrolsüzce doğaya bırakılmış elektronik atık gibi olumsuz durumların önüne geçmek de mümkün olacaktır.

Bir cevap yazın