Sürdürüle
bilirlik

Mespact Ile Hemen
Kazanmaya Başlayın.

“Kazandıran İmza” sloganını sahiplenen bir dijital imza sağlayıcısı olarak tüm iş süreçlerimizi, partnerlerimizi ve değerli müşterilerimizi sürdürülebilirlik çerçevesinde bütünleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği; ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere tüm kapsamıyla ele alıyor, dünyamıza karşı benimsediğimiz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Doğayı ve
Çevremizi
Düşünürüz

Sözleşme imzalama süreçlerinizi uçtan uca dijitalleştirirek kağıt kullanımının önüne geçeriz. Milyonlarca ağaç kesiminin engellenmesinin yanında; kağıt üretilirken ihtiyaç duyulan su, elektrik gibi kaynakların kullanımını sıfırlayarak sürdürülebilir bir geleceği destekleriz.

İnsan
Odaklıyız

Etik kurallar ve çalışma ilkeleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürürüz. Sosyal ve kurumsal yönetim faaliyetlerimizde kişisel verilerin korunmasına büyük önem veririz.

Yenilikçiyiz

Sorumlu ve sürdürülebilir dijital imza anlayışıyla hareket ederiz. Yenilikçi fikirlerimizle imzalama süreçlerindeki iş akışlarını sürdürülebilir kılarız.

Şeffafız

Anlaşılır ve ulaşılabilir iletişimi benimseriz. Dijital imza sürecindeki şeffaflığımızdan öte kurumsal hesap verilebilirliğimizi de müşterilerimize sunar, verimliliği artırırız.