Yasallık

Dijital İmza Yasal Mıdır?
Dijital İmza Kesinlikle Yasaldır!
Dünyanın dört bir yanında
aktif olarak kullanılmaktadır.
Kimlik Doğrulama

Doküman imzalayacak tüm kişiler için Ad, Soyad, Doğum Yılı ve Kimlik Numarası doğrulanması zorunludur. Bu doğrulama Nüfus ve Vatandaşlık işleri servisleri aracılığı ile yapılmaktadır.

SMS Doğrulama

Sistemde imzalanacak her doküman için SMS ile doğrulama yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda doküman imzalandıktan ve onaylandıktan sonra tüm paydaşlara gerekli bilgilendirme SMS'i de iletilmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinde SMS hukuki delil niteliği taşımaktadır. Bu konuyla alakalı alınmış bir karar örneği aşağıdaki gibidir.
"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/1, Anayasanın 36. ve TCK'nın 26/2. maddelerinde düzenlendiği üzere, hakkın kullanılması bir hukuka uygunluk nedenidir. İddia ve savunma hakkı da hukuka uygunluk nedeni çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir haktır. Bu itibarla, mesaj delili hukuka uygun kabul edilip diğer delillerle değerlendirildiğinde, kararda olduğu gibi suçun subuta erdiği sonucuna varılmıştır. Dosya ve duruşma tutunakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, atılı suçun sanık tarafından işlendiği kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır."

Sesli Doğrulama

Dilerseniz imzacı kişinizden işlemin kendisine ait olduğuna dair sesli bir onay alabilirsiniz.

Denetim İzi Dosyası

Doküman imzalanması sonrasında imzaya gönderilen dosyanın imza öncesinin benzersiz özeti, imza sonrasının benzersiz özeti, imzacının ip adresi ve imzalama tarihi gibi detaylar tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Zaman Damgası

İmzalanan tüm evraklar 5071 kanununa uygun bir şekilde Tübitak Zaman Damgası vurularak mühürlenmektedir. Aynı zamanda yapılan tüm işlem detaylarının saklandığı denetim izi dosyası da zaman damgası ile mühürlenmektedir. Böylelikle dokümanın imzalandıktan sonraki versiyonun değişmesi veya imzalanan versiyonun reddi durumları ortadan kalkmaktadır.