Akıllı Fabrika ile Dijitalleşen Üretim Süreçlerinizde Rekabetçiliğinizi Artırın

akıllı fabrika

Akıllı fabrika, isminden de anlaşılacağı gibi birbirine bağlı makineler ağı olan ve dijital süreçleri yönetme noktasında önemli olan bir sistemdir. Otomatikleştirilmiş süreçleri yönetmek ve verileri analiz etmek gibi konularda çeşitli bilgi işlem teknolojilerini kullanır. Örneğin akıllı şehir uygulamaları bu sisteme örnektir.

Akıllı Fabrika Nedir?

Akıllı fabrika, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş süreçlerini yöneten bir siber-fiziksel sistemdir. Bu sistem, endüstri 4.0 olarak bilinen teknolojik devrimin bir parçasıdır. Dördüncü Sanayi Devrimi’nden önceki üç devrimde çalışma formunu tamamen değiştiren bir teknoloji doğdu. Endüstri 4.0 ise bilgisayarın ve akıllı otomasyonun gücüyle yürütülmektedir.

Nasıl Çalışır?

Otomasyon ve robotik teknolojileri, üretim operasyonlarında yıllardır var olan uygulamalardır. Birçok geleneksel fabrikanın uygulamalarının çeşitli aşamalarında dijitalleşmiş üretim ekipmanları kullandığı bilinir. Günümüzde her ne kadar birçok dijital parça ile yaşasak da bu parçalar birbirine bağlı değildir. Tıpkı geleneksel bir fabrikada çalışan insanlar gibi endüstri 4.0’ın parçaları da birbirinden ayrı olarak çalışır ve bu parçalara sürekli olarak müdahale ve entegrasyon gerekir.

Konu akıllı fabrika noktasına geldiğinde burada makinelerin ve büyük verinin dijital olarak tek bir ekosisteme bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. Akıllı bir fabrika, verileri düzenleyip analiz etmenin yanı sıra makine öğrenimi de gerçekleştirir. Olayları tahmin ederek akıllı üretim akışları ve otomatikleşmiş süreçleri uygulamak için çevresinden sürekli veri toplar. Üstelik bu teknoloji, kendi kendini optimize etmek ve daha güvenilir bilgiler sunmak için sürekli gelişir.

Seviyeleri Nelerdir?

Bu fabrikalar 4 farklı seviyede çalışır. Bir sonraki seviyeye geçmek için hangi adımları atmanız gerektiğini aşağıdan öğrenebilirsiniz:

  1. Mevcut veriler: Çoğu fabrikanın mevcut durumu birinci seviye olarak kabul edilebilir. Bu alanlarda veriler mevcut olsa da erişilebilir değildir. Verileri analiz etmek ve sıralamak için manuel çalışma gerekir ancak bu büyük bir zaman kaybı olabilir. Üstelik bu, üretim iyileştirme süreçlerinde verimsizliğe neden olabilir.
  2. Erişilebilir veriler: Verilerin daha sindirilebilir biçimde sunulduğu aşamadır. Verileri görselleştirmeye ve mevcut panoları görüntülemeye yardımcı olan sistemlerin yapısal olarak düzenlenmesi ve sıralanması söz konusudur. Ancak yine de ikinci aşamada da bir zaman kaybı ve fazla efordan söz edebiliriz.
  3. Aktif veri: Çok fazla insan denetimine ihtiyaç duyulmadan içgörü oluşturmak için yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanıldığı seviyedir. İlgili teknolojiler kullanılarak proaktif analiz gerçekleşir. Sistem, var olan arızaları %100’e yakın doğrulukla tespit ederek sorunlar noktasında insanları bilgilendirebilir.
  4. Eyleme yönelik veriler: Dördüncü aşamada, daha önceki seviyelerde tanımlanan sorunlar eyleme dönüştürülebilir. Hatta bu sorunlar üzerine çözümler üretilebilir. Bu eylemler, makineler tarafından herhangi bir insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilebilir. Sorunları saptama, veri toplama ve benzeri konular, çok az ya da hiç insan müdahalesi olmadan yapılabilecek durumdadır.

Akıllı Fabrikada Endüstri 4.0 Teknolojileri

Akıllı fabrika, tek bir yazılımı tüm üretim alanına dağıtmak ve bu süreçte iyileştirmeler yapmak gibi işlevlere sahiptir. Ancak Dördüncü Sanayi Devrimi’nin yapacakları bununla sınırlı değildir.

1. Endüstriyel IoT

Makineler ve insanlar arasında veri alışverişini kolaylaştırmaya yardımcı olan bu fabrika teknolojisi, veri iletişim sistemiyle birbirine bağlanan süreçleri, makineleri ve cihazları tanımlar. Tipik olarak bu enstrümanların üretim sürecini iyileştirmek için iyi bir argüman olduğu söylenebilir. Endüstriyel loT, verimlilik, görünürlük ve kontrol sağlamada son derece başarılıdır.

2. Sensörler

Makine ve cihazlara takılan sensörler, üretim sürecinin belli aşamalarında verilerin toplanmasına yardımcı olur. Atölyenin çeşitli katmanlarına anında görünürlük sağlayan sistem, topladığı verileri kendi kendine düzeltmek ya da ilgili ekip üyelerine bildirim yapmak için kullanmaktadır.

3. Bulut Bilişim

Bir akıllı fabrika sistemi olan bulut bilişim, daha az maliyetle daha fazla veri depolama, işleme ve paylaşma olanağı sunar. Üretim kısmında birbirine bağlı cihazlar, neredeyse gerçek zamanlı kararlar almak için büyük miktarda veriyi hızlıca yükler.

4. Büyük Veri Analitiği

Büyük veri analitiği, verilerin zaman içinde birikmesi, hangi temel ölçümlere odaklandığı ve düşük performans gösteren sistemler hakkında bilgi verebilir. Büyük verinin boyutu, ortada olan hataları tespit ederek yüksek doğrulukla tahmine dayalı uygulama yapabilir.

Faydaları Nelerdir?

Bu teknolojiler, üretim cihazlarının ve insanların yeteneklerini geliştirerek üretkenliği ve verimliliği optimize eder. Veri toplama yoluyla yinelemeli ve çevik üretim süreci oluşturmaya odaklanan bu sistemler, daha güçlü kanıtlar kullanarak karar verme süreçlerine destek olabilir.

1. Üretkenlik ve Verimlilik

Akıllı fabrika teknolojileri, reaktif uygulamalara olan ihtiyacı azaltmak ve tedarik zincir yönetimini daha dayanıklı hâle getirmek için tasarlanmıştır. Doğru talep tahmini, geliştirilmiş pazar hızı ve tam zamanında envanter yönetimi, bu sistemlerin sağladığı verimliliğe örnektir. Bu fabrikalarda çalışan insanlar, buradaki uygulamaların veriminden yararlanabilmektedir.

2. Sürdürülebilirlik ve Güvenlik

Tüketiciler, çevresel ve sosyal bakımdan verimli yöntemler kullanarak sürdürülebilirliği desteklemektedir. Bu fabrika teknolojileri ise işletmelerin daha sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacak niteliktedir. Bunun yanı sıra bu teknolojiler, daha güvenli bir ortamda çalışma yapmayı mümkün kılar.

3. Ürün Kalitesi ve Müşteri Deneyimi

Geleneksel üreticiler, yapılan uygulamaların aksaklığından şikayetçiydi. Ancak akıllı fabrika teknolojisinde olan bulut bağlantıları üretim sürecinin tüm bağlantılarına ışık tutacak niteliktedir. Bu da zayıf ve iyileştirilmiş alanları keşfetmeye olanak tanır.

Akıllı Fabrikanın İşler Üzerindeki Etkisi

Bu teknolojinin büyük bir ekonomik kalkınma dalgası yaşatacağı aşikârdır. Üretim sektörlerinin bir yandan ürün üretirken bir diğer taraftan fabrikaların elastik üretimi, kalite, verim ve tedarik zincirini iyi şekilde yönetenlerin avantajlı olduğu bir devir gelmektedir. Fabrikalarda geleneksel fabrikaların yanı sıra entegrasyon, otomasyon ve benzeri katmanlar söz konusu olacaktır. Neticede gelecekte endüstri 4.0 bileşenleri ile yönetilen meslek dalları görülecektir.

Bir cevap yazın