Akıllı Şehirler ve Akıllı Şehir Uygulamaları

akıllı şehirler ve akıllı şehir uygulamaları

Dünya nüfusunun katlanarak artması, vatandaşların yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde garanti eden yeni çözümler aramayı gerekli kılıyor. Akıllı şehir uygulamaları ise bu isteği karşılayabilecek kapasitede bir teknoloji sunuyor. Bu şehirlerin başarısı, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zekâ (AI) veya büyük veri gibi endüstri 4.0 teknolojilerini sistemlerine optimize etmelerinden kaynaklanıyor. Bu yazımızda akıllı şehir nedir, akıllı şehirlerin özellikleri nelerdir, nasıl çalışırlar ve onlara neden ihtiyacımız var detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı şehir uygulamaları üç ana hedefi olan, yeni teknolojilerin uygulanması sayesinde sürdürülebilen kentsel gelişime dayalı şehir projeleridir. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında hedef, enerji verimliliğini artırmak, CO2 emisyonlarını azaltmak ve vatandaşların refahını artırmaktır. Bu şehir kavramı yönetim, ekonomi, çevre, enerji, sağlık, güvenlik gibi farklı alanları birbirine bağlar ve böylece daha verimli olmaya özen göstererek daha iyi ve daha yeni hizmetler sunar. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse, akıllı şehir uygulamaları kentsel zorlukları ele alarak, teknolojik olarak etkin ve sürdürülebilir bir şehir planı oluşturur.

Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı şehirler, halka bağlı çözümler sunmak için nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle birlikte çeşitli yazılımlar, kullanıcı arayüzleri ve iletişim ağları kullanır. Yine de bunlardan en önemlisi nesnelerin interneti teknolojisidir. Nesnelerin interneti iletişim kurabilen ve veri alışverişi yapabilen birbirine bağlı cihazlardan oluşan bir ağdır. Bu araçlar ev aletlerinden ve sokak sensörlerine kadar her şeyi içerebilir. Bu cihazlardan toplanan veriler hem kamu hem de özel sektör verimliliğinde iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlamak ve vatandaşların yaşamlarında ekonomik faydalar ve iyileştirmeler sağlamak için bulutta veya sunucularda depolanır.

Akıllı şehirler, IoT çözümlerinin yanında ayrıca aşağıdaki teknolojileri de kullanır:

 • Uygulama programlama arayüzleri
 • Yapay zekâ (AI)
 • Bulut bilişim hizmetleri
 • Makine öğrenmesi
 • Makineden arası iletişim
 • Bilgisayar ağları

Özellikleri

Akıllı Şehirler, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ve yaşam kalitesini iyileştiren çözümler sunar. Akıllı şehir uygulamaları toplumu yönetim biçimleriyle bütünleştirir. Bunu yapmak için, bir şehri geleneksel şehir anlayışından çıkartır ve teknolojiyle iç içe bir yaşamı empoze eder, vatandaşlara birleşik çözümler sunmak için her türlü hizmeti birbirine bağlayabilir. Otomasyon, makine öğrenmesi ve IoT’yi birleştirmek buna örnek olarak verilebilir.

Akıllı şehir teknolojisi, enerji kullanımı ve enerji verimliliğini artırır. Akıllı şehirlerde yollar boşken kararan sokak lambaları gibi enerji tasarrufu ve çevresel verimliliği destekleyen birçok teknoloji bulunur. İnternet bağlantılı çöp toplama ve filo yönetim sistemleri, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin yanı sıra atık yönetimi ve kirlilikle mücadele için de kullanılabilir.

Akıllı şehirler, sel, toprak kayması, kasırga veya kuraklık gibi olaylara erken uyarı sağlamak için akıllı sensörler kullanır ve güvenlik önlemleri sağlar.

Akıllı binalar, onarımların ne zaman gerekli olduğunu belirlemek için gerçek zamanlı geri bildirimler sunar. Akıllı sensörler su borularındaki sızıntılar gibi altyapı sorunlarını da izler.

Vatandaşlar mobil cihazlar, bağlantılı araçlar ve binalar aracılığıyla akıllı şehir ekosistemleriyle etkileşime girebilir ve etkileşimde bulunabilir. Çukur gibi sorunları yetkililere bildirmek için de bu sistemlere erişebilir.

Yukarıdaki örneklere ek olarak akıllı şehir uygulamalarının başlıca özellikleri şunlardır:

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
 • Bina ve kontrol otomasyonu
 • Verimli şehir planlaması
 • Kentsel hareketlilik ve sürdürülebilir toplu taşıma
 • Akıllı atık yönetimi
 • Çevresel sürdürülebilirlik
 • Eğitime Uygulanan Teknolojiler
 • Sağlık teknolojileri
 • Gelişmiş e-ticaret sistemi
 • Hükümetler ve vatandaşlar arasında şeffaflık
 • Bilgi paylaşımı

Akıllı Şehir Uygulamaları Nasıl Çalışır?

Akıllı Şehir, yaşam kalitesinin dönüşümü ve iyileştirilmesi için inovasyon ve teknolojik potansiyelin kullanılmasıyla çalışır. IoT cihazları ve diğer teknolojilerden oluşan bir ağ aracılığıyla ekonomik büyümeyi sağlamak için dört adımı takip eder. Bu adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Toplama: Akıllı sensörler ve IoT cihazları binalardan, tesislerden, trafik sistemlerinden, güvenlikten gerçek zamanlı veri toplar.
 2. Analiz: Toplanan veriler, şehir hizmetlerinin ve operasyonlarının işleyişi hakkında bilgi edinmek için işlenmesi ve görselleştirilerek analiz edilebilmeleri için belirli yönetim platformlarına gönderilir ve analiz edilir.
 3. İletişim: Veri analizinin sonuçları karar vericilere iletilir
 4. Eylem: Operasyonları iyileştirmek, varlıkları yönetmek ve vatandaşlar için şehir yaşamının kalitesini iyileştirmek için eyleme geçilir.

Neden Akıllı Şehir Uygulamalarına İhtiyacımız Var?

Akıllı şehir uygulamaları vatandaşlarına yüksek bir yaşam kalitesi sunarken aynı zamanda ekonomik büyüme sağlayan bir kentsel çevre sağlar. Vatandaşlara azaltılmış altyapı maliyetleriyle birleştirilmiş hizmetler paketi sunar. Hem hükümetler hem de vatandaşlar için para tasarrufuna yardımcı olur, yeni gelir akışları ortaya çıkartır ve en önemlisi mevcut altyapıdan yeni değerler sağlar. Gelecekteki nüfus artışı hesaba katıldığında altyapı ve kaynakların daha verimli kullanılmasının gerekli olacağı kentsel alanlarda akıllı şehir uygulamalarının daha hayati bir öneme sahip olacağı söylenebilir.

Güvenliler Mi?

Akıllı şehirler, bağlantılı gözetim sistemleri, akıllı yollar ve kamu güvenliği izleme gibi vatandaş güvenliğini artırmak için pek çok avantaj sunar. Ancak böyle bir teknoloji söz konusu olduğunda, akıllı şehir uygulamalarının kendilerini korumaları da çok önemlidir. Akıllı şehirler siber saldırılara, bilgisayar korsanlığına ve veri hırsızlığına karşı korunmalıdır. Bunun için fiziksel veri kasaları, kimlik doğrulama yönetimi ve kimlik çözümleri gibi önlemlerin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Vatandaşların akıllı şehirlerin güvenliğine güvenmeleri gerekir; bu da hükümet, özel sektör kuruluşu, yazılım geliştiriciler, cihaz üreticileri, enerji sağlayıcıları ve ağ hizmeti yöneticilerinin temel güvenlik hedeflerine sahip entegre çözümler sunmak için birlikte çalışması gerektiği anlamına gelir. Bu temel güvenlik hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kullanılabilirlik: Akıllı şehir altyapısının çeşitli kısımlarını izleme işlevini yerine getirdiğinden emin olmak için verilerin gerçek zamanlı olarak erişilebilir olması gerekir.
 • Tutarlılık: Veri elde etmekten daha önemli olan şey elde edilen verilerin aynı zamanda doğru da olmasıdır. Bu akıllı şehirleri dışarıdan gelebilecek olası manipülasyonlara karşı koruyacak bir önlemdir.
 • Gizlilik: Hassas verilerin gizli tutulması ve yetkisiz erişime karşı korunması gerekir. Bu da güvenlik duvarlarının kullanılması veya verilerin anonimleştirilmesiyle sağlanabilir.
 • Hesap Verebilirlik: Sistem kullanıcılarının, eylemlerinden ve hassas veri sistemleriyle etkileşimlerinden sorumlu olmaları gerekir. Kullanıcı günlükleri, herhangi bir sorun olması durumunda hesap verebilirliği sağlamak için bilgilere kimin eriştiğini kaydetmelidir.

Akıllı Şehir Uygulamaları Nasıl Oluşturulur?

Akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmenin ilk adımı farklı alanlarda kalkınma hedefleri belirlemektir. Bu adım atıldıktan sonra yapılacak değişimler alanlara göre ayrı ayrı belirlenmelidir. Değişime uğrayacak başlıca alanlar şunlardır:

 • Ekonomi: Vatandaşlara zaman kazandıran ve işlemleri kolaylaştıran çevrimiçi bir ekonomi sistemi oluşturulmalıdır.
 • Çevre: Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının yanı sıra, kentin çevreye en az etki ile uyarlanması gerekmektedir.
 • Yönetim: Kamu idarelerinin yönetiminin dijitalleştirilmesi hem kolaylık hem de vatandaşlar ve yönetim arasında şeffaflık sağlayacaktır.
 • Yaşam Tarzı: Vatandaşlar için daha verimli, güvenli ve konforlu binalar oluşturulmalıdır.
 • Hareketlilik: Trafiğin durumunu bilmeye, yönetmeye yönelik sistemler, organizasyonel gelişimle birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirecektir.
 • İnsanlar: akıllı şehirlerin gelişmesi teknoloji, çevre ve insan iş birliğiyle mümkündür. İnsanların fikir ve ihtiyaçlarına göre çözümler sunan şehirler sürdürülebilir olacaktır.

Bir cevap yazın