Dijital Dönüşümün Anahtarı: Etkili Dijital Liderlik

Dijital Dönüşüm Anahtarı: Etkili Dijital Liderlik

Gelişen teknolojiyle birlikte dönüşüm her sektörü etkisi altına almıştır. Dijital dönüşüm aynı zamanda kültürel bir dönüşüm olarak da görülmektedir. Her ikisinin de başarılı olması için dijital liderlik kavramının öneminin anlanması ve etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir.

Dijital Liderlik Nedir?

Dijital liderlik, bir şirketin dijital varlıklarının iş hedeflerine ulaşmak için stratejik kullanımını tanımlar. Ancak dijital dönüşüm, teknoloji olduğu kadar insanlarla da ilgilidir. Çalışanlar, değişim stratejisini benimsemeli ve başarılı olmak için yeni teknolojiye ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamaya istekli olmalıdır.

Dijital Liderlik Faydaları

  • Bir şirketteki farklı departmanlar, çalışmalarını geliştirmek için farklı dijital araçlara ihtiyaç duyar. Etkili bir dijital liderlik, ekiplerin doğru zamanda doğru araçlara erişmesini sağlayarak şirketinizde bunun gerçekleşmesine yardımcı olur.
  • İşletmenize sağlanan araçlar, üretkenlik düzeylerini artırmak için tasarlanmıştır, ancak bunu sağlayacak dijital liderlik olmadan çalışanlar bu araçları uygulamak ve bunlardan en iyi şekilde yararlanma konusunda zorluk çekebilir. Dijital liderlik, iş gücünüzün teknolojiyi güvenli ve iş ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya odaklanmasını sağlar.
  • Aldığı hizmetten memnun bir müşterinizin sizi terk etmesi için hiçbir sebebi yoktur, ancak memnun olmayan bir müşterinin birçok nedeni olacaktır. Dijital liderlik, kolaylık, hız ve müşteri desteği fırsatlarını geliştirerek buna yardımcı olabilir. Bu, bir müşteriyi ürününüzden veya hizmetinizden giderek daha fazla memnun edecektir.
  • İşletmeniz için daha fazla para kazanmanın en iyi yolu birçok müşteriye hızlı bir şekilde hizmet vermektir ve dijital liderlik bunu teşvik edecek birçok yol sunar.

Dijital Liderlik Özellikleri

Deloitte büyük şirketlerin %42’sinin temel odak noktasının dijital liderlik gelişimi olduğunu ve günümüz dijital dünyasında başarının büyük ölçüde buna bağlı olduğunu belirtiyor. Burada öne çıkan soru bir dijital liderin hangi özellikleri taşıması gerektiği oluyor.

  • İletişim: Liderlerin kime hitap ettiklerini bilerek bilgi akışını sürekli tutmaları ve ekibin sağlıklı çalışmasını sağlamaları önemli bir dijital liderlik kriteridir. Yöneticilerin yoğun ve hareketli hayat tarzları düşünüldüğünde çalışanlarla birebir iletişimde olmaları çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak teknoloji sayesinde işin tepesinden altına kadar güçlü bir iletişim ağı kurmak mümkündür. Video görüşmeler ve toplantılara sanal katılım sayesinde liderler yokluklarını hissettirmeyerek tüm çalışma sürecinde aktif olabilir, iletişimi güçlendirebilirler.
  • Vizyon: Dijital liderleri birbirlerinden ayıran en önemli özellik sahip oldukları vizyonlardır. Liderlerin vizyonlarını net bir biçimde belirlemeleri, inanmaları ve ekiplerini de bu vizyona yöneltmeleri gerekir. Aksi takdirde belirlenmemiş bir hedefin peşinde giden bir ekibin başarılı olması beklenemez.
  • Dijital okuryazarlık: Gelişen dünyayla birlikte teknolojilerin şirketleri bozduğu, değiştirdiği, yeniden inşa ettiği tüm yöneticiler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Meydana gelen değişimler iş sürecini ve hayatı geliştiriyor ve kolaylaştırabiliyorken şirketler için ilk etapta değişime uyum sağlamak zorlayıcı olabiliyor. Bunun başlıca sebebi çoğu şirketin ve yöneticinin bu değişime adapte olacak teknoloji ve beceriye sahip olmamasıdır. Bir şirketin hızla değişen iş hayatında varlığını başarılı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli değişimleri gerçekleştirebilecek ve teknolojinin gerisinde kalmayacak yöneticilere ihtiyacı vardır. Yöneticiler değişim ve gelişime ayak uydurabildikleri sürece ekiplerine ve şirketlerine liderlik edebilecekler ve başarılarını sürdüreceklerdir.
  • İnovasyon: Dijital ortam sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Meydana gelen değişiklikler genellikle şirketlerin büyümesini sağlar ve hem müşteri açısından hem de çalışan açısından daha verimli ve iyi bir deneyim sunacak birçok teknoloji içerir. Dijital liderler ekiplerinin büyümesine yardımcı olan bu yeni teknolojileri denemeye istekli olmalıdır. Ayrıca bazı durumlarda yeni ya da rakipleri tarafından daha önce denenmemiş teknolojileri deneme riskini alabilecek güçte olmaları önemlidir.
  • Adaptasyon: Bir şirket, lider, ekip ne kadar başarılı olursa olsun iş dünyası kötü sürprizlerle doludur. Bir ekibin liderine en ihtiyaç duyduğu anlardan biri de kötü sürprizlerin ortaya çıktığı zamanlardır. Dijital liderin ortaya çıkan problem karşısında soğukkanlılığını koruması ve ardından değişen duruma uyum sağlayabiliyor olması problemi çözülebilir bir yaklaşım getirecektir. Dijital liderlerin gerçekleşen bir değişime ya da aksiliğe karşı uyum sağlayabiliyor olması ayrıca tüm ekibin sorun çözme ve uyum becerisini de olumlu yönde etkileyecektir. Liderin takındığı pozitif tutum ve ılımlılık aynı şekilde ekibe de yansıyacaktır.

Dijital Liderler Nasıl Olmalı?

Etkili bir dijital lider, iş hedeflerinin ve iş sorumluluklarının farkında olacak, hızlı bir şekilde değişen dijital dönüşüm ve teknolojinin önemini bilecektir. Ayrıca, şirketlerin müşterilerinin ihtiyaçlarına ve sürekli değişen iş gereksinimlerine daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğini keşfedecek, teknolojiye merak duyacaktır. O halde buradan yola çıkarak bir şirketin yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin hızla kullanıma sunulmasına olanak tanıyan iş akışı ve iş süreçleri oluşturmasına yardımcı olduğu için dijital liderliğin önemli olduğu açıkça söylenebilir. Bununla birlikte, doğru bir teknoloji kullanmak, hangi çözümlerin, nerede ve hangi öncelik sırasına göre dağıtılması gerektiğini tam olarak anlamak için tüm operasyonların derinlemesine incelenmesini gerekir. Üretkenliği artırmak için teknolojinin nasıl, ne zaman ve nerede uygulanabileceğini anlamak, dijital liderlerin bünyelerinde barındırması gereken becerilerden biridir.

 

Bir cevap yazın