Dijital Dönüşüm Nedir, Neden Önemli?

Dijital Dönüşüm Nedir, Neden Önemli?

Günümüzde gazetelerde, televizyonlarda, iş hayatında en çok duyduğumuz kavramlardan biri dijital dönüşümdür. Son dönemlerde bütün firmalarda karşılaştığımız bu kavram, aynı zamanda günlük yaşantımızda da kendini göstermektedir. Pandemiyle beraber birçok kurumun, bu sürece daha hızlı girdiklerini söyleyebiliriz. Peki bireylerin yaşam tarzında ve alışkanlıklarında büyük değişimleri mümkün kılan bu dönüşüm tam olarak nedir? Konuya dair bütün merak ettikleriniz yazımızda sizleri bekliyor.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bireylerin ve firmaların gelişen teknoloji ve bilgi teknolojisinin getirdiği yeni süreçlere uyum sağlayabilmek için iş yaşantılarında gerçekleştirdiği teknolojik değişimlerin bütünüdür. Bu dönüşüm, dijitalleşen çevrenin hızını ve pratikliğini iş hayatına aktarmaya yardımcı olur.  Alışveriş yapma yöntemlerinin dâhi e-ticarete kaydığı son günlerde ödeme sistemlerine kadar pek çok alanda etkisini göstermektedir. Bilindik dosyalama ve saklama yöntemleri değişime uğrarken maliyet azlığı ve vakit kazandıran bu dönüşümü tercih eden firmalar rekabette bir adım önde olmaktadırlar.

Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve var olan kaynakların bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecini ifade etmektedir. Dijitalleşme, endüstriyel çağdan dijital teknolojilere karakterize edilen bilgi ve yaratıcılık dönemine geçiştir. Dijitalleşme, en kolay anlatımıyla, bir bilginin analog formattan dijital formata dönüştürülmesidir. En çok karşılaştığımız örneklerden biri, kâğıda basılmış bir kitabın e-kitap haline dönüştürülmesidir. Dijitalleşmenin iş hayatı için önemli bir kavram olmasının sebebi işlerin hızlı, pratik ve verimli olmasını sağlamasıdır. Hızla ilerleyen teknolojilerle dijital çağ olarak isimlendirebileceğimiz bu zamanda dönüşüm artık kaçınılmaz. Dünyanın değiştiği teknoloji ve yaşam beraberliği dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü faydalı bir seçenek değil, geleceği şekillendirecek bir sistemin anahtarı olarak göstermektedir. Yenilikçi teknolojiler ve dönüşüm için gerçekleşecek yatırımlar, dijitalleşme ile sağlanacak geleceği anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. Yeni yapılanmalara, yeni teknolojilerin kullanımına kadar bu değişim gelecekteki varlığınızın belirleyicisi olarak görülmektedir.

Dijital Dönüşüm ile Dijitalleşme Arasındaki Farklar

Dijitalleşme; gelir oluşturmak, iş geliştirmek ve süreçlerini dönüştürmek, dijital işler için bir alan meydana getirmek için dijital teknolojilerin ve verilerin kullanılmasını ifade etmektedir. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımıyla iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı bir şekilde para ve zaman tasarrufu ederek dijital ortama taşınmasıdır. Bu, şirket büyüklüğüne ya da girişimciliğe göre farklılık gösterir. Fakat hepsinin ortak bir nokta da buluştuğu yer, bu değişimin işletme süreçlerine uygulanmasıyla beraber şirketlerin iş yapma ve değer yaratma şekillerinin değişmesidir. Bu dönüşüm dünü, bugünü ve yarını kapsayan bir süreçtir. Bu durum hem dikkatli hem yeniliklere açık bir tavır ile olduğu müddetçe işiniz oldukça kolaylaşacaktır.

Faydaları Nelerdir?

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

 • Birçok şey dijital ortamda olduğu için kâğıt, baskı, posta maliyetleri de ortadan kalkar,
 • Süreçlerde zaman tasarrufu sağlanır,
 • Uzaktan iletişimi kolaylaştırır,
 • Operasyonel verimliliği ve üretkenliği olumlu etkiler,
 • Ürün ve hizmetlerin oluşturulması için yeni iş fırsatları kazandırır,
 • Piyasa değişikliklerine hızlı cevap verme olanağı sağlar,
 • Üretilen ürünlerin kalitesini yükselterek firmaya rekabet olanağı sunar,
 • Bölümler arasındaki iletişimi hızlandırarak bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirir,
 • Yeni becerileri ortaya çıkarır, sistemlerin tanınmasını sağlar ve profesyonellerin ilgisini çeker,
 • Müşteriler tarafından toplanan verileri optimize ederek düzenli bir sistem oluşturur ve sürecin en iyi biçimde kullanılmasını sağlar,
 • Bilgi ve kaynakları toplayarak verilerin çok yönlü bir biçimde kullanılmasına olanak sağlar ve elde edilen deneyimleri iyileştirir,
 • Depolanan veriler faydalı olacağından işletmenin büyümesine katkı sağlar,
 • Dijital olarak dönüşüm verimliliği arttırırken kâr oranını da oldukça yükseltir,
 • Veri ve bilgileri entegre ederek çalışanların iş yükünü azaltırken üretkenliği de arttırmış olur.

İş Hayatında Dijital Dönüşüm Nedir?

İş Hayatında Dijital Dönüşüm Nedir?

İşletmeler için ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak artık daha önemli. Bu konuda kendilerini geliştiren işletmeler, değişen pazar koşullarında konumlarını güçlendirecektir.  İş hayatında finanstan insan kaynaklarına, üründen operasyon süreçlerine, satış ve pazarlamadan, üretime kadar bütün bölümlerde kendini hissettirmektedir.  Fakat bu dönüşüm her alanda yayılırsa iş hayatında etkili bir başarı sağlayacaktır.

Neden Önemli?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin değişim ve fırsatlarından yararlanmak için ticari faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin hızlandırılmasını sağlıyor. Şirketlerin müşteri taleplerine ayak uydurabilmesine, gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı önlemli olabilmelerine ve daha iyi rekabet etmelerine olanak tanır. yardımcı olur. Aynı zamanda şirketlere çeşitli alanlarda pek çok avantaja erişme fırsatı sunmaktadır.

Dünyada Dönüşüm

Singapur, İngiltere, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Hong Kong, Japonya ve İsrail gibi ülkeler dönüşümde hızlı gelişim gösteren ülkeler arasındadır. BAE, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerin uluslararası ticaret merkezleri oldukları için dijitalleşmeye öncülük ettikleri söylenmektedir. Devlet politikalarındaki değişmeler ve start-up sayılarının artması, dönüşümün hızlanması için avantaj olarak görülmektedir.

Türkiye’de Dönüşüm

Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerinin dışında İsviçre, Singapur, Güney Kore ve Amerika’nın ilk sıralarda olduğu Dijital Dönüşüm Endeksi’ne göre Türkiye dönüşümü hedef odaklı bir biçimde düzen içerisinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yatırımcıların dikkatini çeken ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin yatırımcılar için stratejik bir konumda olduğu söylenebilir.

İşletmelerde Dönüşüm

İşletmelerde, üretim, perakende, bankacılık gibi alanlarda dönüşüm uygulamaları vardır. Dijital dönüşüm iş modellerini, işletmenin faaliyetlerini ve işlevlerini etkilemektedir. Bu, üretim ve operasyon süreçlerinde yeni gelişmeler sağlamaktadır. Günümüzün dijital dünyasında, bu teknolojilerin benimsenmesi hızlı bir şekilde ilerlerken, işletmeler de değişmeye çalışmaktadır. Yeni teknolojilerin, ürün ve iş modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dönüşümün gerekliliklerini belirlemek için şirketlerin farklı bir kurumsal yapıya hazır olması önemlidir. Dönüşümü kendi bünyelerinde barındırmak isteyen şirketler öncelikle vizyonunu tanımlamalı, yeni girişim fırsatlarını keşfetmeli ve gerekli olan planlamaları yaparak operasyonlarını tekrar yapılandırmalıdır. Dönüşüm, bir firmanın büyümesi ve çağın gelişen ve dijitalleşen teknolojisine ayak uydurması için gerekli bir araçtır. Firmaların çalışma şekillerini yeniden tasvir ederek iş hayatına yeni bir perspektif getirir. Bu dönüşümün işletmelere sağladığı faydalar;

 • İş süreçlerinin pratik olmasını sağlar,
 • Kullanıcı deneyimini iyileştirir,
 • Çalışanların performansını yükseltir,
 • Çalışma ortamındaki olası risklerin yönetilmesine olanak sağlar,
 • Maliyetlerin kontrol edilmesine yardımcı olur.

Sağladığı bu avantajlarla işletmelerin dijital ortamda daha iyi rekabet etmesine imkân tanıyan dijital dönüşüm, iş süreçlerine ve stratejilerine de büyük oranda katkı sağlamaktadır. Böylece ideal çözümler ortaya çıkar ve işletmenin gelişmesi hızlanır.

Tarihçesi

Yaratıcılığı ve yenilikçi düşünceyi merkeze alan dönüşüm, geleneksel yöntemlerden daha iyi sonuçlar almak için ortaya çıkmıştır. Dijital dönüşüm, üretim ve yaşam sürecinde yeni bir dönüşüm olarak ifade edilebilir.

Tarih ve gelişim dönemi;

 • İnternetin bulunuşu,
 • Toplumların dönüşümü,
 • Analog dönüşüm,
 • Bilginin dijitalleştirilmesi.

Bu dönüşüme faydalı olan teknolojiler;

Neden ve Nasıl Şirketinizde Dijital Dönüşüm Ofisi Kurmalısınız?

Dijital teknolojilerin geliştirilmesi bakımından pek çok ülke verimlilik ve rekabet gücünü arttırabilmek için dijital dönüşüm ofisi çalışmalarına başladı. Dijital dönüşüm ofisinin hedefi ürün ve hizmet tedariği yapan şirketlerin bu teknolojileri kullanmaları sayesinde dışa bağımlılıklarını azaltıp ülke çapında gelişmelerini sağlamaktır. Dijital dönüşüm ofisleri kurarak şirketlerin müşterilere erişimi için çeşitli yollar ve yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üretim ve hizmet alanındaki gelişim ile dijital dönüşüm ofisi; bulut bilişim sistemleri, alternatif enerji, sürücüsüz otomobiller, internet tabanlı gelişim, akıllı sistemler, çevre teknolojileri, elektrikli araçlar ve medikal teknoloji gibi pek çok noktada araştırma ve geliştirme çalışmaları ile dijitalleşmenin hızlanmasını sağlayacaktır. Kurumsal olarak dijital dönüşüm başkanlığı altında yer alan dijital dönüşüm ofisi, dijital stratejiyi doğru bir biçimde uygulamak için gerekli yapıları sağlar. Dijital dönüşüm ofisi, bir firmanın program, portföy, değişim ve kullanıma sunma yönetiminin unsurlarını bir araya getirir ve bu alanların birleşimi dijital dönüşümün zorluklarını giderebilir. Dijital dönüşüm ofisi, çoğunlukla kendi başına duran temel faktörleri birleştirerek dönüşümlerin yönetimindeki sorunlarının engellenmesine ve azaltılmasına bütünsel bir katkı sağlar. Dijital dönüşüm yeni bir konu olmamakla beraber piyasaları değiştiren ve çalışma biçimlerinde değişim yaratan yeni dijital teknolojiler ile şirketle rekabet güçlerini korumak için bu değişikliklere ayak uydurmaları gerekmektedir. Pek çok şirket bunu dijital dönüşüm programı ile gerçekleştirse de bir kısmı başarılı olamıyor. Yapılan araştırmalar dijital dönüşümlerin çoğunun amaçlarına ulaşmadığını ve yapılan yatırımların boşa gittiğini gösteriyor. Dijital dönüşüm ofisleri, tam olarak bu ihtiyaçtan yani dönüşüm stratejisiyle uygulama arasındaki önemli boşluğu doldurmak için doğmuştur. Peki dijital dönüşüm ofisi nedir, işiniz için neden değerlidir?

Bünyenizde Kuracağınız Dijital Dönüşüm Ofisi / Departmanı Ne Yapabilir?

Bünyenizde Kuracağınız Dijital Dönüşüm Ofisi / Departmanı Ne Yapabilir?

Pandemi dönemi boyunca her şirket dijital olmanın piyasada devam edebilmek için çok önemli olduğunu fark etti ve bu sebeple pek çok yeni dijitalleşme girişimi başladı. Firmalar gelecekteki büyüme için şimdiden temel oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktalar. Bu yeni dünyada ‘hayatta kal ve dönüştür’ felsefesi kendini göstermektedir. Yürütme ve planlama yapmak için güvenilir ve hızlı bir biçimde ölçeklenebilen bir temel gerekir. Ölçeklendirme, sadece doğru yöntemler, ölçümler ve araçlar ile çalışır. Dijital dönüşüm ofisi, ekonomik ve günlük yaşamla kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine aracılık edecek, firmalar arası işbirliğini artırarak bu sahalarda koordinasyonu sağlayacaktır. Dijital dönüşüm ofisi, bilgi ve siber güvenliği artırıcı gelişmeleri, büyük veri ve yapay zekâ gibi alanlarda düzen sağlayarak, dönüşümü gerçekleştirmek isteyen profesyonellere öncülük edecektir. Dijitalleşen dünyada her şey hızlı bir şekilde değişiyor ve yenileniyor. Bu yüzden bu konuda atılan adımlar da oldukça önemli. Şirketler ya da bireyler, genellikle iş akışının hızlı olmasını ister. Bu bağlamda dijital dönüşüm ofisi yaşamı kolaylaştırmanın dışında dijital güvenliği de sağlamaktadır. Aynı zamanda dönüşüm yönetim ofisi olarak bilinen dijital dönüşüm ofisi, bir şirketin dönüşüm girişimlerinden sorumlu olan ve operasyonel, stratejik düzeylerde entegre edilmesine olanak tanıyan bir kurumsal işlevdir. Dijital dönüşüm ofisi, yönetim vizyonuyla firmanın rutin faaliyetleri arasında kilit bir bağlantı görevi görerek onlara kuruluş içindeki önemli değişiklikleri yapmaları için gerekli yetkiyi sağlar.

Dijital Dönüşümün Zorlukları

Dijital dönüşüm programının zorluklarından biri, üst yönetim ve çalışanlar olmak üzere bütün paydaşların katılımını sağlamaktır. Dijital dönüşümün değeri anlaşılmazsa yeni araçlara ve süreçlere yatırım yapma ve onları kullanma olanakları zayıflar. Dijital dönüşüm ofisleri, dijital girişimlerin paydaşlar için erişilebilir ve değerli olması için teşvik etmede önemli bir rol oynar. Dijital iş stratejisini doğru girişimlerle biçimlendirmek, şimdilerde en önemli zorluklardan biridir, bu yüzden firmalarda dijital dönüşüm ofisi kilit noktadır. Aynı zamanda dijital değişimlerin uygulanması, yönetimin katılımı ve sorumlulukları üstlenmeme sebebiyle çoğunlukla başarısız olur.  Yapılandırılmış bir alan olmadan girişimleri başarılı bir biçimde gerçekleştirmek mümkün değildir. Dijital dönüşümlerin gelişimi için inovasyon süreçleri belli bir alanda başlamalıdır. Yönetimin, dijital dönüşümde başarılı bir biçimde uygulanması gerektiği konusundaki netlik eksikliği, başarılı bir uygulamayı engelleyebilir. Firma çalışanlarından bilgi almadan dönüşüm başlatılmamalıdır. Bütünsel bir değişim yaklaşımı fayda sağlayabilir fakat iş gücünü ikna etmek üst yönetimden gelmelidir.

Planlama Kaynakları

Dijital dönüşüm ofisinin daha geniş organizasyonu desteklemek için bazı temel planlama noktalarına ihtiyacı vardır. Bunlar;

 • Talep yönetimi,
 • Portföy yönetimi,
 • Yol haritası tasarımı,
 • Teknoloji değerlendirmesi.

Teknoloji ile beraber yaşanan dönüşümler pek çok kuruluşu etkilemektedir. Bu yüzden planlama ile ilgili tüm gerekenler ayarlanmalıdır. Fonksiyonel ekipler oluşturulabilir ve çeşitli ürünler içinde talebin tanımlanması ve onaylanması gerçekleştirilir. Talep ve portföy yönetimi süreçleri de yeniden düşünülmeli ve şekillendirilmelidir. Dijital bir dünyada, geleneksel işletmeyle büyüyen ve gelişmekte olan firmalar için yapılan yatırımlar arasında doğru planlamayı yapmak daha da önemlidir. Teknoloji, ticari büyüme açısından önemli bir araç olduğundan, inovasyon için ihtiyaç duyulan mekanizmanın planlanması gerekir. İsrafı önlemek için ekip ve ürünler arasında yeni teknolojiye daire içgörüleri paylaşmaya teşvik etmek önemlidir.

Operasyon Kaynakları

Bir girişimi yürütmek için aşağıda verilen önemli noktalar kilit bir rol oynamaktadır.

 • Teslimat yönetimi,
 • Ürün yönetmek,
 • Performans izleme.

Teslimat tarafından bakıldığında, doğru süreçlere ve araçlara sahip olmak başarılı bir BT organizasyonu için oldukça önemlidir. Bir firma, hızlı hareket etme gerekliliğini hedefe uygun teknolojiyle dengelemelidir. Özellikle daha büyük şirketler geleneksel yaklaşımla en iyi biçimde sunulan mevcut programlara ve uygulamalara güvenir. Ancak son dönemlerde karşımıza çıkan agile ekipler ve hibrit çalışma gibi yeni uygulamalar değişen dünyada kendini göstermektedir. Değişim kolay gerçekleşen bir durum değildir. Her şirketin yeni çalışma yöntemlerine uyum sağlaması gerekir. Gerçek dijital liderler, inovasyonun çeşitli disiplinlerin kesiştiği noktada gerçekleştiğini görür ve sistem düşüncesini uygulayabilirler. Performans yönetimi süreci ve ilgili öngörülen çalışma şekli teşvik edilmeli ve bunları ölçmek için doğru araçlar kullanılmalıdır.

Agile Modeli ile Dijital Dönüşümü Planlama

Agile, türkçe anlamı ile çevik yaklaşım, bir projenin parçalara bölünerek bitirilmesini ifade etmektedir. Önceden yazılım konusunda önde gelen Agile kavramı, artık yönetim prensipleri arasında da önemli bir yerdedir. Agile yaklaşımı, içerisinde pek çok planı, iş birliğini ve iletişimi barındırır. Bu sayede değişime açık bir yapı için faaliyetlerin Agile metodolojisi ile yürütülmesi gerekir.

Strateji Geliştirme

Şirketler iş modelini yeniden yaratmalı ya da güncellemelidir. Bir organizasyonun müşterilerle ve sistemle nasıl etkileşime gireceğini ve bu süreçleri ve yapıları nasıl etkileyeceği tasarlanmalıdır.

İçgörü Yakalama

Dijital dönüşüm ofisi, dönüşüm programının uygulamasına dair veri ve içgörü toplamada kilit bir rol oynamaktadır. Pek çok dönüşüm, özellikle dijital dönüşümler, etkili bir biçimde yönetilmesi için önemli miktarda veri gerektiren kurumsal girişimlerdir. Bu veriler, gelecekteki dönüşüm girişimleri için anlamlı bir referans ve gerekçe olarak değerlidirler.

Proje Yönetimini Dijitalleştirme ve Adaptasyon

Raporlamanın gerçek zamanlı ve verilerin doğru olduğundan emin olmak için dijital dönüşüm ofisinin programları, geri bildirimleri ve daha fazlasını kontrol etme gibi günlük proje yönetimi faaliyetlerini ele alması gerekir. Dijital dönüşüm programları zaman, kaynak ve kapsam kısıtlamaları olan projelere benzer olduğundan, dijitalleşmenin ve adaptasyonun başarılı olması için dönüşüm ofisinin bu faktörleri her zaman sürdürmesi önemlidir.

ERP Muhasebe Programının Dijital Dönüşüme Etkisi

Şirketlerin ERP muhasebe programı kullanmalarının birçok nedeni vardır. Ancak bunların en büyüklerinden biri, muhasebeden İK’ya kadar tüm sistemleri tek bir merkezi çözümde bir araya getirmektir.

Bu değişim ihtiyacı, çeşitli kaygılardan kaynaklanabilir. Mevcut yazılımınız yetersiz gelebilir, şirketiniz entegre çalışamayan sistemleri bir arada kullanıyor olabilir, tedarik zinciriniz verimsiz olabilir, envanter yönetimini daha iyi bir şekilde ele almanız gerekebilir ya da bunların hepsi olabilir.

Özel ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, ERP yazılımı, dönüşümün bir parçası olarak işinizi dönüştürmenize yardımcı olabilir. ERP, ileri teknoloji aracılığıyla işinize değer katmak ve geliştirmek için daha fazla çabanızı destekleyebilir.

Bu nedenle, kuruluşunuzun verimliliğini artırmak için yola çıktığınızda, büyük olasılıkla bir ERP sisteminin diğer çabalarla birlikte bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olacağını göreceksiniz.

ERP İşletmelerin Dijital Dönüşümü Hızlandırmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Dijital dönüşüm, müşteri deneyimini ve temel operasyonları iyileştirmek için yenilikçi, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonudur. Değer yaratmanın ve genel iş verimliliğini artırmanın yeni yollarını bulmakla ilgilidir. ERP muhasebe programı ise İK’dan muhasebeye kadar tüm departmanların entegre şekilde çalışmasını sağlar. Bu da, dönüşümü hızlandırır ve şirketler ile çalışanlara kolaylık sağlar.

ERP Yazılımı Kullanma Zamanınızın Geldiğini Gösteren 7 İşaret

Birlikte inceleyelim:

 • Çalışanların görevlerini yerine getirmeleri çok uzun sürüyor: Entegre olmayan sistemlerde işleri manuel olarak yapmak çalışanlarınızın zaman kaybetmesine neden olur.
 • Bilgiye mobil erişime ihtiyacınız var: ERP sistemleri ile bilgiye her an her yerden erişebilirsiniz.
 • Değişen düzenlemelere ayak uyduramazsınız: Dönüşümü reddedip gerisinde kalırsanız çağın dinamiklerine uyum sağlayamazsınız.
 • Kötü entegre edilmiş sistemlerden farklı verileriniz var: Sistemleriniz düzgün şekilde çalışmadığında verilerinizde eksiklikler ve tutarsızlıklar meydana gelir.
 • Kritik verileri yeterince hızlı alamazsınız: Bu durum, hızlı bir şekilde aksiyon almanızı engelleyerek daha büyük problemlere yol açabilir.
 • Müşteri taleplerini karşılamak zorlaşıyor: ERP muhasebe programı sayesinde müşterilerinizin taleplerini en iyi şekilde yerine getirebilirsiniz.
 • Mevcut sistemlerinizle destek almak maliyetli ve zordur: Ayrı ayrı sistemler daha çok maliyet gerektirir.

Bulut ERP’nin Dijital Dönüşüme Etkisi

Güvenlik

Buluttaki veri izolasyon mimarisi güvenlidir ve daha hızlı veri erişimi sağlar. Güvenlik için çok katmanlı bir yaklaşım, en değerli varlığınız olan iş verilerinizi korur.

Birlikte Çalışabilirlik

Bulut ERP muhasebe programı, departmanlar arasında işbirliği olması ve herkesin tek bir veri kaynağı kullanması için kuruluş genelinde bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşunuzda halihazırda mevcut olabilecek veya işletmenizin ölçeğine göre ekleyebileceğiniz diğer uygulamalarla da entegre olabilir.

Yapılandırılabilirlik

Bulut ERP ile sistemi, işletmeniz için anlamlı olacak şekilde çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Süreçlerinizi, işbirliği yöntemlerinizi ve belgelerinizi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz. Üretim operasyonlarınızda verimliliği ve üretkenliği artırmak için IoT, AI ve Machine Learning gibi dijital teknolojiler entegre edilebilir.

Kullanılabilirlik

Bulut ER muhasebe programının kolay bir kullanıcı arayüzü vardır. Bu nedenle sistemi hızlandırmak daha kolaydır ve uygulama daha kolay ve daha hızlıdır. Bu nedenle BT personelinin çok fazla dahil olmasına gerek yoktur. Güncellemeler ve bakım da satıcı tarafından gerçekleştirilir ve kurum içi BT personelinin yardım ihtiyacını ortadan kaldırır.

Küreselleşme

İşletmeler küresel pazarlara giriyor ve yeni coğrafyalara açılıyor ve ülke yerelleştirmelerini ve birden çok yan kuruluşu desteklemek için ERP gerekiyor. Modern bulut ERP; operasyonlar, iş birimleri ve küresel kuruluşlar arasında sorunsuz veri paylaşımına olanak tanır.

Analitik

Bulut ERP, farklı iş alanlarının nasıl performans gösterdiğini gerçek zamanlı olarak görebilmeniz için güçlü analitik sağlar. Tahmine yardımcı olması için çeşitli tahmine dayalı sonuçları da deneyebilirsiniz. Görevleri, kaliteyi, döngü sürelerini ve daha fazlasını ölçebilmeniz için her tür temel performans göstergesini (KPI) destekler.

Hız

Bulut ERP, iş akışını düzenlemeye yardımcı olur ve hızlı ancak doğru kararlar almak için ihtiyaç duyduğunuz verilere hızlı erişim sağlar. Fabrika katındaki başka bir yerden, bir müşteri sahasından, bir havaalanından veya evde olsun, personelinizin hareket halindeyken çalışabilmesi için mobil erişim sağlar. İşletmeniz büyüdükçe, işletmenizin ölçeklendirmesine ve daha fazla kullanıcı lisansı veya modülü eklemesine olanak tanır.

Sahip Olmanız Gereken Özellikler

Bir üretim işletmesiyseniz geleceğe hazır olmanızı sağlamak için bazı temel özelliklere sahip olmanız gerekir:

IoT

Nesnelerin İnterneti (IoT), herhangi bir cihazı İnternete ve diğer bağlı cihazlara bağlayan bir teknolojidir. Doğru düzeyde entegrasyon ve izleme ile IoT, eyleme dönüştürülebilir verileri üreten, ileten ve paylaşan bağlantılı, gömülü cihazlar ve sensörler aracılığıyla BT altyapısı ile bir kuruluşun fiziksel varlıkları arasında bir köprü görevi görür.

Bulut ERP ve IoT, üreticilerin iş zekası, envanter yönetimi, ürün geliştirme ve müşteri hizmetlerine yardımcı olmak için daha fazla miktarda bilgiye erişmesine olanak tanır.

Bağlı Hizmetler

Bağlantılı hizmetler, dünyanın herhangi bir yerindeki satıcılardan yararlanma olanağı sağlar. Bu yetenekle, tedarik zincirinizi genişletebilirsiniz. Ayrıca, daha fazla teklif ve daha iyi fiyatlar almak için malzeme tedarik ederken normalde kullanmadığınız satıcılara da ulaşabilirsiniz.

Bağlı hizmetler, süreçleri daha hızlı ve daha verimli hale getiren her şeyi elektronik olarak yapmanızı sağlar. Bir ERP sistemi, herhangi bir ek kodlama olmadan bağlı bir hizmet uygulamasıyla bütünleşebilmelidir ve ERP sağlayıcınız en son konektörlerin teknik gereksinimleriyle güncel kalmalıdır.

Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka

Makine Öğrenimi ve yapay zeka (AI); ERP’de tahminler sağlamaya, trendler hakkında rapor vermeye ve sapmaları belirlemeye yardımcı olan teknolojilerdir. Sizi tedarikçiler hakkında bilgilendirir, nakit akışını tahmin eder ve diğer özelliklerin yanı sıra ayrıntılı müşteri geçmişi bilgileri sağlar.

Sosyal ERP

Sosyal ERP muhasebe programı araçları, sosyal medya platformlarına benzer şekilde departmanlar ve çalışanlar arasında işbirliğini ve iletişimi teşvik eder. Sosyal ERP muhasebe programı ile müşterilerinizi takip edebilirsiniz ve sıra dışı bir durum olursa size haber verir. Ayrıca, eğilimleri tespit edecek ve bir müşterinin tekrar tekrar ürün satın alıp iade etmesi gibi şüpheli bir şey olduğunda sizi uyaracaktır. Ayrıca sosyal ERP, şirket içinden birinin olağan dışı bir şey yapması durumunda sahtekarlığı tespit edebilir.

Botlar

Günümüzün tüketicileri, hizmet sorunlarını kendi başlarına çözme fırsatına sahip olmaktan hoşlanıyor. Endişeleri hızla ele almak için otomatik etkileşimlerde iletişim kurmak için sohbet robotlarını kullanmayı tercih ederler. Bot’lar 24 saat hizmet sağlayabilir ve müşterilere yardımcı olma yeteneklerini geliştirebilmeleri için kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip olabilir. Kendi kendine öğretme işlevselliğinin yanı sıra sektörünüze özgü terimlerin yerleşik anlayışına sahip BoT yeteneğine sahip bir ERP muhasebe programı bulmak önemlidir.

Nasıl Başlanır?

Dijital dönüşümü biraz daha kolaylaştırmaya ve en kısa sürede en fazla yatırım getirisini elde etmenizi sağlamaya yardımcı olacak yönergeler aşağıdaki gibidir:

 • Üreticiler, dönüşümlerini hızlandırmak isteseler de her şeyi bir anda yapmaya çalışmamalıdır. BT ve işletme yöneticileri, dijital dönüşümlerinin en büyük etkiye nerede sahip olabileceğini belirlemek için yakın işbirliği içinde olmalıdır. Kuruluş, beklenen sonuç ve bu avantajın şirketin genel stratejik hedeflerini nasıl ilerlettiği konusunda çok net olmalıdır.
 • Bir proje büyüdükçe, üreticiler yeni teknolojileri ERP muhasebe programına entegre etmelidir. Böylece ürettikleri veriler temel tek gerçek kaynağının bir parçası haline gelir. Yeni bir teknoloji dağıtımının başarılı olduğu kanıtlandığında, kuruluşun öğrendiklerini gelecek vaat eden diğer işlevlere genişletmek için kullanın.
 • Liderlik, özellikle hızlanan dönüşümle birlikte gerekli olacak kültürel değişiklikleri de ihmal etmemelidir. Ekip üyelerinin süreçlerin nasıl değişeceğini, neden değiştiklerini ve bu değişikliklerin çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve bir bütün olarak şirkete nasıl fayda sağlayacağını sürekli olarak en baştan duyması gerekir. Bu da tek seferlik bir çaba değil.
 • Değişim kaçınılmaz olsa da, bir ERP muhasebe programı işletmelerin yalnızca fırtınayı atlatmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ana hedefler akılda kaldığı sürece zorluklarda başarılı olmalarına yardımcı olabilir. ERP muhasebe programını uygularken, net beklentiler ve KPI’lar belirleyin, rolleri ve sorumlulukları tanımlayın ve bunların dikkatlice ölçülüp tartışıldığından emin olun. ERP muhasebe programı seçmek ve uygulamak birçok önemli kararı gerektirir. Bu temel unsurları yolculuğun hemen başında yerlerine alarak, bir işletme bir ERP’nin avantajlarından yararlanabilir ve yatırımın istenen yatırım getirisini elde edebilir.

Bir cevap yazın