İşletme Giderleri Neleri Kapsar, Nasıl Azaltılır?

işletme giderleri

İşletme giderleri; şirket bünyesinin toplam harcamalarını ve işlem dekontlarını kapsayan geniş bir finansal ifade olarak tanımlanmaktadır. İşletme giderlerinin düzenli olarak takip edilmesi, şirket yöneticilerinin etkili para yönetimi yapabilmesine olanak tanımaktadır. Bir şirketin uzun vadede ayakta kalabilmesi için gelir ve gider dengesini iyi bir şekilde kurması gerekmektedir.

Her şirketin, işletme bütçesini oluşturan gelir ve gider miktarı; pazarlama stratejilerine ve dâhil olduğu sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Şirketler, bünyesinde çalışan muhasebe personelleri aracılığıyla; gelir – gider dengesini en iyi şekilde kurmayı hedeflemektedir. Yıllık bazda iyi bir kârlılık oranı elde edebilmek için gider miktarının kontrol altında tutulması gerekmektedir.

İşletme Giderleri Nedir?

Ticaret sektöründe yer alan bir firmanın, gelir – gider dengesinin sağlanması ve korunması; söz konusu firmanın büyük atılımlar yapabilmesinin altın kuralları arasında yer almaktadır. Gelir – gider dengesine etki eden her kuruş, şirket kazancı üzerinde büyük değişiklikler oluşmasına neden olabilmektedir.

Ticaret dünyasında var olmaya çalışan tüm firmaların, belirli oranda giderleri bulunmaktadır. Bu giderler, şirket bünyesinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve şirketin daha iyi bir seviyeye gelmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin çalışanlara yönelik sigorta ve prim giderleri; çalışan motivasyonun ve nitelikli iş gücünün atmasına yardımcı olmaktadır.

İşletme giderlerinin anormal düzeyde tutulması ve gereksiz harcamaların çok fazla olması, şirketin genel mali dengesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda, şirket içerisinde istihdam eden muhasebe personellerinin; gider dengesini en iyi şekilde kurması ve gereksiz giderleri en aza indirmesi gerekmektedir.

İşletme Giderleri Neleri Kapsar?

İşletme giderleri, firma sisteminin genel işleyişine etki eden ve birçok farklı faktörü içinde barındıran genel bir ifadedir. Bir işletmenin ihtiyaç duyulan şeyler için bütçe harcaması, son derece normaldir ve optimize tutulduğu sürece sorun teşkil etmemektedir. Gereksiz kullanım ve tasarruf sağlayan önlemlerin alınmaması; işletme giderlerinin atmasına ve bu bağlamda firmanın gelir kaybı yaşamasına neden olmaktadır.

İşletme giderleri çatısı altında incelenen pek çok terim bulunmaktadır. Firmaların gider harcaması yaptığı tüm konular, sistematik hale getirilmekte ve bütçe planlaması doğrultusunda yürütülmektedir. Firma sahiplerinin bütçe harcadığı gider türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Konum Giderleri: Söz konusu firma, ticaret yaptığı ofisin kira ve ipotek bedellerini düzenli olarak ödemek zorundadır. Konum giderleri, dükkân veya ofis ortamının aylık kirasını veya ipotek ücretini ifade etmektedir. Konum gideri, firma bünyesi için zorunlu bir mali bedeldir ve bu giderin düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir.
  • Faturalar: Ofisin veya iş yerinin su, elektrik ve ısı bedelleri; fatura giderlerini ifade etmektedir. Personel grubunun nitelikli bir çalışma performans gösterebilmesi için ortam koşullarının yeterli olması gerekmektedir. Bu bağlamda, iş yeri faturaları; zorunlu bir mali gider olarak nitelendirilmektedir.
  • Telefon ve İnternet: Günümüz koşullarında, telefon ve internet teknolojisinin kullanılmadığı herhangi bir sektör bulunmamaktadır. Şirket bünyesinin çalışanların ihtiyaçlarını ve iş sürecini en iyi şekilde karşılayacak iletişim kanallarına yatırım yapması gerekmektedir.
  • Sigorta Bedelleri: Sağlık ve mülk sigortası, şirket bünyesinin zorunlu olarak karşılaması gereken giderler arasında yer almaktadır. Sigorta bedellerinin ilgili yönetmelik ve vergi sistemine uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
  • Pazarlama ve Reklamcılık Giderleri: Ticaret sektörü, pazarlama süreçleri ve reklamcılık faaliyetleri ile hayat bulmaktadır. Her firma, yıllık veya aylık bazda pazarlama ve reklamcılık süreçlerine bütçe ayırmak zorundadır. Sosyal medya gönderileri, reklam panoları, web site tasarımı, logo tasarımı ve televizyon reklamları; pazarlama ve reklamcılık giderleri olarak sıralanmaktadır.
  • Vergiler: Devlet gelir vergisi, emlak vergisi, bordro ve satış vergileri; her firmanın bütçe ayırması gereken vergi süreçleri olarak sıralanmaktadır.

Zorunlu olarak karşılanması gereken işletme giderleri, her şirket için aynı prosedürleri içermektedir. Ancak çalışanları ile daha kaliteli bir ilişki kurmak isteyen firmalar; iş yemeği, personel hediyesi, iş seyahatleri ve eğitim gibi konulara da gider ayırmaktadır. Bu tür giderler, mevcut üretimin niteliğini arttırmakta ve işçi – işveren ilişkisini düzenlemektedir.

İşletme Giderleri Nasıl Azaltılır?

Gelir – gider dengesinin, kurulamaması veya tam olarak işlevsel yapıda olmaması; şirket bünyesinin çöküş sürecine geçmesine neden olmaktadır. Savruk ve düzensiz bir şekilde harcama yapan firmalar, üretim ve satış süreçlerini iyi bir şekilde yönetememekte ve zaman içerisinde kademeli olarak bütçe kaybetmektedir. İşletme giderleri, düzenli olarak takip edilmeli ve dengeyi bozacak harcamalardan kaçınılmalıdır.

İşletme giderlerinin azaltılması ve optimum düzeyde tutulması, uygun muhasebe planlarının yapılması ile mümkün hale gelmektedir. Bir şirketin yıllık kârı, gelir miktarından gider miktarının çıkarılmasıyla ölçülmektedir. Gider miktarının optimum düzeyde tutulması, kârlılık oranının artmasına olanak tanımaktadır. Gider miktarını azaltmak için yapılması gereken eylemler şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Bütçe Planlaması Yapın ve Ona Sadık Kalın

Bütçe planlaması, hem bireysel hem de kurumsal olarak; kazanılan paranın daha nitelikli kullanılmasına olanak tanımaktadır. Firmasının gider miktarını optimum düzeyde tutmak isteyen kişilerin, uzun vadeli bütçe planlaması yapması gerekmektedir. Böylece, hangi harcamanın ne zaman yapılacağı ve bu harcamaların ne kadar gerekli olduğu daha net görülmektedir.

2. Yarı Zamanlı ve Serbest Personelden Yararlanın

Yarı zamanlı ve serbest çalışan personeller, şirket giderlerinin minimuma indirilmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü yevmiyeli çalışanlara verilecek olan paranın miktarı bellidir ve şirket bünyesinin bu çalışanlara yatırım yapmasına gerek yoktur. Tamamen yasal ve etik kuralları çerçevesinde ilerleyen yarı zamanlı iş süreçleri; şirket giderlerinin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır.

3. Hizmet Ödemelerini Otomatik Olarak Yenilemeyin

Hizmet ödemelerinin belirli bir kontrolden geçirilerek yapılması, şirket bünyesinin gereksiz harcamalardan kaçınması da olanak sağlamaktadır. Otomatik olarak ödenen hizmet bedelleri, gereken incelemeden geçmemesi nedeniyle gider oranının üzerine çıkabilmektedir. Bu durumun önlenmesi için otomatik talimatların iptal edilmesi gerekmektedir.

4. Gereksiz Harcamalardan Kaçının

Firma olarak herhangi bir ürün veya eylem için harcama yaparken, bu harcamanın ne düzeyde gerekli olduğu konusunda bir kaç kez düşünülmelidir. Yapılan harcamanın kime ve neye hizmet edeceği, tam olarak ne işe yarayacağı ve gereklilik düzeyi; gider maliyetlerinin düşürülmesi için sorgulanması gereken faktörler olarak sıralanmaktadır.

5. Sanal Teknolojiyi Benimseyin

Sanal teknoloji, her zaman pratik ve çoğu zaman ücretsizdir. Dijital ortamda yapılabilecek pek çok pazarlama tekniği bulunmaktadır. Bu tekniklerden yararlanmak ve her türlü işlemi sanal teknoloji üzerinden yapmak; şirket giderlerinin yıllık oranda azalmasına olanak tanımaktadır.

6. Tekrarlayan Maliyetleri Analiz Edin

Şirket tarafından ödenen bir hizmetin, ne düzeyde tekrar ettiği ve ne düzeyde gerekli olduğu; maliyet analizi yöntemleri ile belirlenmektedir. Abonelik veya lojistik ödemelerinin, gereksiz tekrarının en aza indirilmesi; şirket giderlerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

7. Dijital İmzaya Geçiş Yapın

Sanal teknolojinin önemi her alanda olduğu gibi ticari süreçler üzerinde de etki göstermektedir. Dijital imza, tüm ticari süreçler güven çerçevesine ve ucuz maliyetlerle yürütülmesine olanak tanımaktadır. Teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yaralanan firmalar, gider miktarlarını azaltabilmekte ve kârlılık oranlarını arttırabilmektedirler.

Bir cevap yazın